Forskning og innovasjon

  • Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
    Foto
    Shutterstock

Enheten for forskning og innovasjon har ansvar for forskerstøtte, forskerutdanning, innovasjon og næringslivssamarbeid.

Forskningsstøtte

Våre medarbeidere:

  • gir rådgivning i forbindelse med finansieringskilder, initiering og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering, kontrakter, avtaler og immaterielle rettigheter (IPR)
  • koordinerer universitetets forskerutdanning
  • gir støtte og veiledning til ansatte, studenter og næringsliv innenfor kommersialisering og innovasjon
  • er administrativ og strategisk rådgiver for universitetsledelsen, universitetsstyret og forskningsutvalget

Lenker til mer informasjon:

Du finner informasjon om forskningen som utføres ved NMBU på denne nettsiden: Forskning ved NMBU

 

Hvem gjør hva:

Medarbeider på NMBU TTO. Oppgaver: Juridiske spørsmål ang. kontrakter, avtaler, immaterielle rettigheter.

Oppgaver: Internasjonalt forskningsamarbeid, NORHED, samarbeid med Universitetet i Minnesota.

Oppgaver: NMBUs Forskningsutvalg, koordinator NMBUs satsing på "Fremragende forskning og utdanning", forskningsadministrasjon, forskningspolitikk, -ledelse og -strategi. Forskningsfinansiering og stipendordninger (FRIPRO og interne).

Oppgaver: Forskerutdanning (opptak og avslutning, FS-doktorgradsmodul, vitnemål, forskrifter).

Oppgaver: EU-finansiert forskning (Horisont 2020, ERA, JPI, COST, PES-midler, konsulentbistand til søknadsskriving).

Oppgaver: EU-finansiert forskning (Horisont 2020, ERA, JPI, COST, PES-midler, konsulentbistand til søknadsskriving), hovedansvarlig Campus Adamstuen. Kontaktperson for NSD og har ansvar for utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter.

Oppgaver: Planlegge og utføre kurs for ph.d.-kandidater.

Nestleder. Oppgaver: Forskningsadministrasjon, forskningspolitikk, -ledelse, -strategi, -etikk og vitenskapelig praksis. Forskningsrådets senterordninger (SFF, SFI, FME).

Medarbeider på NMBU TTO.

Oppgaver: Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering.

Medarbeider på NMBU TTO.

Oppgaver: Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering.

Leder av NMBU TTO.

Oppgaver: Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering.

Medarbeider på NMBU TTO.

Oppgaver: Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering.

Published 25. januar 2016 - 15:52 - Updated 30. oktober 2017 - 12:18