Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid

Kornaks

Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid

Avdelingen skal bidra til å styrke NMBUs forskning, forskerutdanning, næringslivssamarbeid og innovasjon. Den yter service, rådgivning og støtte til universitetets fakulteter, forskere og eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen består av følgende enheter:

Direktør for avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid er Ragnhild Solheim

Ansatte

Kontaktinformasjon:

Forskningsavdelingen holder til i Cirkusbygningen, 2. etg. Tlf. nr. over er til NMBUs sentralbord

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) finnes i Økonomibygningen, 1 etg, tlf. nr. 67 23 03 00, epost: sevu@nmbu.no 

Senter for klimaregulert Planteforskning (SKP) er i Kirkeveien 16, tlf.no. 67 23 09 56, epost: skp@nmbu.no

Senter for husdyrforsøk (SHF) har adresse Syverudveien 27, tlf.nr. 67 23 09 00, epost: shf@nmbu.no

Universitetsbiblioteket er i Tårnbygningen, 1 etg, tlf.nr. 67 23 04 00, epost: biblioteket@nmbu.no