Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid

Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid

Kornaks

Avdelingen skal bidra til å styrke NMBUs forskning, forskerutdanning, næringslivssamarbeid og innovasjon. Den yter service, rådgivning og støtte til universitetets fakulteter, forskere og eksterne samarbeidspartnere. 

Konstituert Direktør for avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid er Solveig Fossum-Raunehaug

Ansatte

 

Kontaktinformasjon:

Forskningsavdelingen holder til i Cirkusbygningen, 2. etg. Tlf. over er til NMBUs sentralbord

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) finnes i Økonomibygningen, 1 etg, tlf. 67 23 03 00, e-post: sevu@nmbu.no 

Senter for klimaregulert Planteforskning (SKP) er i Kirkeveien 16, tlf. 67 23 09 56, e-post: skp@nmbu.no

Senter for husdyrforsøk (SHF) har adresse Syverudveien 27, tlf. 67 23 09 00, e-post: shf@nmbu.no

Universitetsbiblioteket er i Veterinærbyggningen, 1 etg, tlf. 67 23 04 00, e-post: biblioteket@nmbu.no
- og på Sørhellinga, 1. etasje, tlf: 67 23 04 02, e-post: bibsh@nmbu.no