Parkering for studenter på NMBU

APCOA Parking Norway AS (tidligere EuroPark) som håndhever parkeringsordningen for NMBU 

Brukerveiledning for Apcoa Flow.

For å parkere ved NMBU må studenter bruke parkeringsløsningen til Apcoa Flow.

Studenter må  registrere bilen sin digitalt i appen eller på nettsiden. Laste ned Apcoa Flow - appen finner du i Apple store og i Google play og opprett en bruker.  Windows-telefoner støttes ikke, de må benytte Nettsiden til Apcoa og registrere seg på samme måte der. Når det er gjort så kan en regsistrer seg med fordelsparkering. Her brukes Feide brukernavn og passord.

Hver student kan parkere ett registrert kjøretøy av gangen. Du kan registrere flere kjøretøy i appen, men må selv påse at riktig kjøretøy er registrert når du parkerer. Parkeringen er gratis.

Parkering for ladbare kjøretøy - 1. januar 2022 blir prisen justert og baseres på kr 3 pr kwh.

Det er betaling på ladeplasser, hele døgnet. Prisen er basert på kr 3,- pr kwh som utgangspunkt. Det er et start gebyr på kr 2,- som ligger som et påslag i prisen.

Apcoa har eget betalingssystem og ladingen betales med Apcoa Flow .

Kode 6704 høy effekt for ansatt/student– ladning 11,- kr pr timen

Kode 6705 lav effekt for ansatt/student – lading 8,- kr pr time

Kode 6658 – gjesteparkering uten lading

Kode 6659 – Gjesteparkering med lading har 2 kr startavgift. Ordinær pris er 18,- pr time, men første time koster 20,- .

Ladeplasser er avmerket på kartet. Enkelte steder er det flere p-plasser for hvert uttak slik at det skal være mulig å dele på lademuligheten uten å måtte flytte bilen.

Det benyttes studentkort på de fleste ladeplassene. 

Ladestolpene er ikke koblet til Appen. De lader uavhengig av betalingen.
Det er et merke med takstgruppe på stolpen, som indikerer om de lader med høy eller lav effekt.
Vi anbefaler å koble til og sjekke om ladestolpen virker før betaling i app. Feil på stolpen meldes til oss, eia@nmbu.no. Oppgi hvilken plass eller område det gjelder.

Bruker lader/betaler på eget ansvar.  Det er betalingsplikt så lenge bilen står koblet til lader uavhengig om den faktisk tar lading

Vær oppmerksom på følgende:

  • Hver student kan parkere ett registrert kjøretøy av gangen. Du kan registrere flere kjøretøy i appen, men må selv påse at riktig kjøretøy er registrert når du parkerer. 
  • Ved behov for HC plass for en kort periode kan studenter sende en mail til parkering@nmbu.no som vil kunne gi digital parkeringstillatelse.
  • Ved arrangementer, møter og undervisning kan de oppstå spesielle behov for ekstra parkering. Ta kontakt med parkering@nmbu.no i god tid for å finne fram til gode løsninger.

Generell informasjon om parkeringsområder for studenter:

  • Parkeringsområdene (link til mazmap - søk parkering student) som er reservert for studenter er enten merket  ”student” eller ”ansatt og student” alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00. I helger og offentlige fridager kan alle parkeringsplasser brukes fritt. Maksimal parkeringstid i samme parkeringslomme er 24 timer.
  • Det er tillatt å parkere inntil 15 minutter foran alle bygninger i forbindelse med av- og pålessing.
  • MC og moped må parkere på plass avsatt til bil eller MC, men kan parkere utenfor oppmerkede plasser på parkeringsplassene, hvis de ikke står til hinder for andre. MC og mopeder kan ikke parkere ved sykkelparkeringer.
  • Gjesteparkering, klikk her.
  • Parkeringskart finner du i denne lenken.

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du henvende deg til parkering@nmbu.no eller se nettsiden til Apcoa https://apcoasupport.no/
Framgangsmåte ved klage på ilagt kontrollgebyr finner du på www.kontrollavgift.no

 

Parkeringskart finner du i denne lenken.

Published 30. mars 2017 - 14:49 - Updated 20. desember 2021 - 14:29