Parkering

Her finner du parkeringsinformasjon for ansatte ved NMBU og campusinstitusjonene og her for Studentene. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge opp at en parkerer i henhold til skilting og retningslinjene.

I juli mnd kan studenter og ansatte benytte parkeringsplasser på tvers av grupperingene, gjelder kun student- og ansattplassene (ikke gjesteparkeringen).  

PARKERING FOR GJESTER TIL NMBU (Prisene på lading blir justert fra 1. april)
Gjester må parkere på gjesteparkeringsplasser (Mazemap) fra kl 08.00 til 17.00 alle arbeidsdager.  

Gjester betaler for parkeringen via Apcoa app: 

Kode 6658 – gjesteparkering uten lading: 10,- kr pr timen + 2 kr i startgebyr.

Kode 6659 – Gjesteparkering med lading: 32,- pr time + 2 kr i startgebyr. (tidligere pris - 32,- pr time + 2 kr i startgebyr.)

  • Appen finner du i Apple store og i google play. Windows-telefoner støttes ikke, de må benytte Nettsiden til Apcoa
  • Billettløse parkeringsautomater der en registrerer registreringsnummeret.

Dette gjelder gjesteparkering på Eika sportssenter/Damstykket og Veterinærbygningen.  I helger og på offentlige fridager gjelder ikke reservasjonen for ansatte og studenter og da kan alle parkeringsplasser brukes gratis. Maksimal parkeringstid er 24 timer. 

ADKOMST TIL GJESTEPARKERINGENE - se Mazemap og søk parkering

Adkomsten til gjesteparkeringsplassen ved Eika sportssenter/Damstykket er skilta i Meierikrysset  langs Drøbakveien (Fv. 152) og Herumveien. Fra Herumveien og fram til parkeringsområdet er det skiltet med svart «P» på hvit bakgrunn.

Adkomsten til gjesteparkering på Hasselbakken er fra Drøbakveien (Fv. 152) med avkjøring i rundkjøring til Oluf Thesens vei - skiltet til NMBU dyresykehuset. Følg veien og ta til venstre på Elizabeths Stephansen vei. Parkeringsområdet ligger på venstre side av veien. Det er også adkomst fra Kongeveien. Ta avkjøringen til Syverudveien mot SHF. Følg veien og ta av til Arboretveien. Følg så denne til Elizabeths Stephansens vei som fører til parkeringsområdet.

Spesielt for gjester til NIBIO,  SKP og husdyrfagbygningen
• NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi, Høgskoleveien 7) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Høgskoleveien 7.
• SKP (Senter for klimaregulert planteforsking, Kirkevegen 16) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Kirkeveien 6.
• Husdyrfagbygningen (Oluf Thesens vei) - En reservert gjesteplass på nordsiden av bygningen. 

Disse parkeringsplassene er reserverte gjester til nevnte institusjoner/bygning. Det er viktig å følge skiltingen på stedet.

Når gjesteparkeringen er full
Er det ikke ledig plass på gjesteparkeringene, ta kontakt med den du skal besøke eller eventuelt med driftssenteret ved Eiendomsavdelingen på tlf. 67 23 07 77 for forslag på løsning. Åpningstid er kl 0800 til 1500/1545 . 

Ladeplass for gjester
På gjesteparkeringsplassen ved Damstykket/Eika sportssenter finner du ladeplass for gjester. Se skilting på stedet. Ladingen betales med Apcoa Flow - appen som du finner i Apple store og i Google play.  Windows-telefoner støttes ikke, de må benytte Nettsiden til Apcoa

Gjesteparkering over en lengre periode.
Gjester som trenger gjesteparkeringsplass over flere dager/uker eller trenger å levere varer kan ta kontakt med vertskapet (fakultetet) for mer informasjon. 

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du kontakte parkering@nmbu.no. eller se nettsiden til Apcoa https://apcoasupport.no/

Klager på pålagt kontrollgebyr skal sendes direkte til www.kontrollavgift.no

Published 6. mars 2014 - 7:00 - Updated 31. mars 2023 - 11:04