Parkering for NMBU-ansatte på campus Ås

Det er APCOA Parking Norway AS (tidligere EuroPark) som håndhever parkeringsordningen for NMBU (campus Ås)

Brukerveiledning Apcoa Flow

User guide Apcoa Flow

For å parkere ved NMBU, campus Ås må ansatte bruke parkeringsløsningen til Apcoa Flow, appen finner du i Apple store og i Google play.   

Windows-telefoner støttes ikke, de må benytte Nettsiden til Apcoa og registrere seg på samme måte der.

Ansatte må  registrere bilen sin digitalt i appen eller på nettsiden. Det må opprettes en egen bruker i Apcoa Flow. Når dette er gjort går du inn på fordelsparkering og logger inn med Feide .

Hver ansatt kan parkere ett registrert kjøretøy av gangen . Du kan registrere flere kjøretøy i appen, men må selv påse at riktig kjøretøy er registrert når du parkerer. Parkeringen er gratis.

Følg skiltingen på stedet.

Parkering for ladbare kjøretøy

Det er betaling på ladeplasser på campus Ås, hele døgnet, med 2,00 kr pr kwh som utgangspunkt.

Apcoa har eget betalingssystem.

Kode 6704 - høy effekt for ansatt/student– ladning kr. 8,-  pr timen

Kode 6705 -  lav effekt for ansatt/student – lading kr. 5,- pr time

Kode 6658 - gjesteparkering uten lading - kr. 10,- pr. time

Kode 6659 - gjesteparkering med lading  kr. 16,- pr time + kr. 2 ,- i startgebyr. 

Ladingen betales med Apcoa Flow, se over for mer informasjon om appen..

Ladingen er i korte trekk bygget opp slik:
Ladestolpene er ikke koblet til App. De lader uavhengig av betalingen.
Det er et merke med takstgruppe på stolpen, som indikerer om de lader med høy eller lav effekt.
Vi anbefaler å koble til og sjekke om ladestolpen virker før betaling i app. Feil på stolpen meldes til oss. Gjerne med hvilken plass det gjelder.

Ladeplasser er avmerket på kartet. Enkelte steder er det flere p-plasser for hvert uttak slik at det skal være mulig å dele på lademuligheten uten å måtte flytte bilen.

Det benyttes ansatt kort på de fleste ladeplassene. På noen trengs det nøkkel /brikke. Dette fås ved medlemskap i Norsk Elbil forening. www.elbil.no

Vær oppmerksom på følgende:

  • Ansatte kan registrere flere kjøretøy, men den digital parkeringstillatelse gjelder for kun ett kjøretøy av gangen. Det er ikke noe i veien for at flere brukere registrerer samme kjøretøy i APCOA FLOW på sin fordelsparkering. Men husk: Du må selv påse at riktig kjøretøy er registrert når du parkerer. 
  • Ved behov for HC plass for en kort periode kan ansatte og studenter sende en mail til parkering@nmbu.no som vil kunne gi digital parkeringstillatelse.
  • Servicebiler som er uniformerte som Bring, DHL, NMBU, NIBIO ol. trenger ikke digital parkeringstillatelse.
  • Behov for privatbil som servicebil. Send en forespørsel til Eiendomsavdelingen på mail parkering@nmbu.no for mer informasjon
  • Ved arrangementer, møter og undervisning kan de oppstå spesielle behov for ekstra parkering. Ta kontakt med parkering@nmbu.no i god tid for å finne fram til gode løsninger.

Generell informasjon om parkeringsområder:

  • Parkeringsområdene som er reservert for ansatte er merket ”ansatt” eller ”ansatt og student” alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00. I helger og offentlige fridager kan alle parkeringsplasser brukes fritt. Maksimal parkeringstid i samme parkeringslomme er 24 timer.
  • Det er tillatt å parkere inntil 15 minutter foran alle bygninger i forbindelse med av- og pålessing.
  • MC og moped må parkere på plass avsatt til bil eller MC, men kan parkere utenfor oppmerkede plasser på parkeringsplassene, hvis de ikke står til hinder for andre. MC og mopeder kan ikke parkere ved sykkelparkeringer.
  • Gjesteparkering, klikk her.
  • Parkeringskart finner du i denne lenken.

 

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du henvende deg til parkering@nmbu.no eller se nettsiden til Apcoa https://apcoasupport.no/
Framgangsmåte ved klage på ilagt kontrollgebyr finner du på www.kontrollavgift.no

Published 30. mars 2017 - 11:29 - Updated 4. February 2021 - 12:13