Parkering for NMBU-ansatte

Parkeringsfirmaet APCOA Parking Norway AS håndhever parkeringsordningen for NMBU 

For registrering av kjøretøy - se Brukerveiledning Apcoa Flow   - User guide Apcoa Flow

Ansatte kan nå ha registrert to kjøretøy i apcoa Flow appen.  Se lenken.  Du trenger ikke lenger bytte bil slik som tidligere. Ansatte som har en servicebil og ønsker å registrere to biler i avtalen bør ta kontakt med Driftssenteret parkering@nmbu.no, for å være sikker på at dette blir riktig.

Parkeringen er gratis.

For oversikt over parkeringsplasser på NMBU se Mazmap - søk på parkering, eller parkeringskartet. Følg skiltingen på stedet.

Parkering for ladbare kjøretøy - 1. januar 2022 blir prisen justert og baseres på kr 3 pr kwh.

Det er betaling på ladeplasser, hele døgnet. Prisen er basert på kr 3,- pr kwh som utgangspunkt. Det er et start gebyr på kr 2,- som ligger som et påslag i prisen.

Se brukerveiledningen for mer informasjon om koder og priser. Apcoa har eget betalingssystem.

Ladestolpene er ikke koblet til Appen. De lader uavhengig av betalingen.
Det er et merke med takstgruppe på stolpen, som indikerer om de lader med høy eller lav effekt.
Vi anbefaler å koble til og sjekke om ladestolpen virker før betaling i app. Feil på stolpen meldes til oss, eia@nmbu.no. Oppgi hvilken plass eller område det gjelder.

Bruker lader/betaler på eget ansvar.  Det er betalingsplikt så lenge bilen står koblet til lader uavhengig om den faktisk tar lading.

Ladeplasser er avmerket på kartet. Enkelte steder er det flere p-plasser for hvert uttak slik at det skal være mulig å dele på lademuligheten uten å måtte flytte bilen.

For å kunne koble lader må det på de fleste ladeplassene benyttes ansatt/student kort. På noen trengs det nøkkel /brikke. Dette fås ved medlemskap i Norsk Elbil forening. www.elbil.no

Generell informasjon:

  • Ved behov for HC plass for en kort periode kan ansatte og studenter sende en mail til parkering@nmbu.no som vil kunne gi digital parkeringstillatelse.
  • Servicebiler som er uniformerte som Bring, DHL, NMBU, NIBIO ol. trenger ikke digital parkeringstillatelse.
  • Behov for privatbil som servicebil. Send en forespørsel til Eiendomsavdelingen på mail parkering@nmbu.no for mer informasjon
  • Ved arrangementer, møter og undervisning kan de oppstå spesielle behov for ekstra parkering. Ta kontakt med parkering@nmbu.no i god tid for å finne fram til gode løsninger.

Generell informasjon om parkeringsområder:

  • Parkeringsområdene (mazmap - søk ansatt parkering) som er reservert for ansatte er merket ”ansatt” eller ”ansatt og student” alle arbeidsdager mellom kl 08.00 og 17.00. I helger og offentlige fridager kan alle parkeringsplasser brukes fritt. Maksimal parkeringstid i samme parkeringslomme er 24 timer.
  • Det er tillatt å parkere inntil 15 minutter foran alle bygninger i forbindelse med av- og pålessing.
  • MC og moped må parkere på plass avsatt til bil eller MC på parkeringsplassene, men enkan parkere utenfor oppmerkede plasser hvis en ikke står til hinder for andre. MC og mopeder kan ikke parkere ved sykkelparkeringer.
  • Gjesteparkering, klikk her.
  • Parkeringskart finner du i denne lenken. 

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du henvende deg til parkering@nmbu.no eller se nettsiden til Apcoa https://apcoasupport.no/
Framgangsmåte ved klage på ilagt kontrollgebyr finner du på www.kontrollavgift.no

Published 30. mars 2017 - 11:29 - Updated 20. desember 2021 - 14:25