Parkering for ansatte og studenter på Campus Adamstuen

Alle studenter ved NMBU (Ås og Adamstua) må ha oblat for å kunne parkere på Campus Adamstua. 

Parkering for ansatte og studenter på Campus Adamstuen

Parkeringskart over Adamstuen.

Foto
Camilla Wiik

Oblat utleveres av Eiendomsavdelingen i bygg 10 på Adamstua. For studenter på Campus Ås er det mulig å hente oblat i Eiendomsavdelingens Driftsenter ring 67230777 for avtale. 
Parkeringsbestemmelsene er merket med skilt ved innkjøringene. Reguleringen på området gjelder hele døgnet, alle dager.

Parkering på NMBU Campus Adamstuas område er kun tillatt for ansatte og studenter ved NMBU, Mattilsynet og besøkende. De samme vilkår gjelder for parkering av elbil og brukre med HC-bevis.

Parkering skal kun finne sted innenfor oppmerkede biloppstillingsplasser innenfor porten og uoppmerkede plasser på grusplassen ved innkjøringen og på fotballbanen. Det er ikke anledning til å parkere langs alleen opp mot Lindern.

Ved parkering på området må parkeringsbevis (oblat) fra NMBU eller Mattilsynet ligge godt synlig bak motorvognens frontrute. Parkeringsbevisene for ansatte og studenter gjelder kun for parkering på plasser reservert for disse gruppene, og gir ikke rett til parkering på gjesteparkeringen.

Maksimalt tillatt parkeringstid på området er to døgn. Parkering er forbudt mellom kl. 24.00-06.00 uten spesiell tillatelse fra Eiendomsavdelingen i tidsrommet 1. november–20. april.

Forflytningshemmede og elbiler
Det er reservert egne plasser forflytningshemmede og elbiler (kombiskilt) på enden av bygg 10. Begge disse brukergruppene må ha parkeringsbevis (blå oblat) godt synlig bak frontruten. Forflyttningshemmede må i tillegg ha offentlig HC-bevis.

Utøvelse av kontroll
NMBU ved teknisk avdeling utfører kontroll på parkeringsområdet.

Published 6. mai 2016 - 15:27 - Updated 9. oktober 2020 - 15:22