Miljøstasjonen

Flytting av containere
Flytting av containere Photo: Kjersti Sørlie Rimer


Miljøstasjonen

Miljøstasjonen er sikret med gjerde og port. Dette skal hindre uvedkommende i å slippe inn og dermed redusere mengde avfall, spesielt på restavfall.  

Institutter og avdelinger som er direkte underlagt NMBU får adgang til miljøstasjonen.  

Sppel.
Søppel. Photo: Ukjent.


Kun kyndige personer med dokumentert kjennskap til sortering av avfall skal ha tilgang. Opplæring i betjening av port/lås vil bli gitt av Driftsentret ved Teknisk avdeling. 

Eksterne organisasjoner kan få tilgang hvis avtale opprettes. En forutsetning for en avtale er at mengden avfall er målbar og kan danne grunnlag for fakturing.

Hva skjer framover
 - I 2014 skal renovasjonfor NMBU Campus Ås ut på anbud.
 - Arbeidet med negravd avfallsløsning på indre Campus Ås er startet. Dette vil tas i etapper i    sammenheng med andre prosjekter i området.
 - Miljøstasjonen vil rives i forbindelse med det store byggeprosjektet, dette medføre at den får ny plassering
 - Miljøhandlingsplanen  har et mål om redusert mengde restavfall. Dette må følges opp i alle ledd i organisasjonen.

Container i vakre omgivelser, UMB-parken
Container i vakre omgivelser, UMB-parken Photo: Kjersti Sørlie Rimer
Published 13. august 2014 - 14:50 - Updated 9. April 2018 - 14:08