Flagging ved NMBU

Frå 1. januar 2012 gjeld følgjande reglar for *flagging frå *Urbygningen:

*Flagging skal skje på  alle offentlege flaggdagar

*Flagging skal følgja eiga offentleg forskrift

*Flagging på *halvstang berre ved gravferder for tilsette/studentar i aktiv teneste

*Flagging ved større arrangement skal godkjennast av administrasjonsdirektør

*Flagging skal følgja  generelle flaggreglar

 

 

Published 26. juni 2019 - 8:24 - Updated 23. januar 2020 - 11:55