Flagging ved NMBU

Fra 1. januar 2012 gjelder følgende regler for flagging fra Urbygningen:

  • Flagging skal skje på  alle offentlige flaggdager
  • Flagging skal følge egen offentlig forskrift
  • Flagging på halvstang kun ved begravelser for ansatte/studenter i aktiv tjeneste
  • Flagging ved større arrangementer skal godkjennes av administrasjonsdirektør
  • Flagging skal følge  generelle flaggregler

 

Published 26. juni 2019 - 8:24 - Updated 26. juni 2019 - 8:24