Elg- og rådyrjakt

 

ELGJAKT:Under forutsetning av at jakt blir igangsatt, vil NMBU kunne delta med èn jeger på Ås Nordre Elglag. Ansatte ved NMBU kan søke, ogdeltakelsen blir avgjort ved loddtrekning.  Fjorårets deltaker blir prioritert etter øvrige søkere. Det forutsettes at den som blir trukket ut avlegger skyteprøve innen 1.september. Dokumentasjon på bestått skyteprøve,samt gyldig jegeravgiftskort, må fremvises for eiendomsavdelingen innen jaktstart. Av hensyn til samarbeidet i jaktlaget må deltakeren fra NMBU kunne ta fri fra arbeidet og delta under første uke av jakta, som foregår i tiden 5. til 31. oktober. Vedkommende må også kunne delta i eventuelt dugnadsarbeid i laget, og for øvrig rette seg etter de reglene som gjelder i Ås Nordre Elglag.

 

 

RÅDYRJAKT :Under forutsetning av at det blir gitt fellingstillatelse, vil det bli holdt rådyrjakt på NMBUs  grunn. Jakta foregår i tiden 10. august til 23. desember.  Ansatte ved NMBU kan søke om å få delta. Deltakelsen avgjøres ved loddtrekning, og fjorårets deltakere prioriteres etter øvrige søkere. Jaktretten er personlig, og kan ikke overdras. Gyldig jegeravgiftskort og eventuell dokumentasjon på bestått skyteprøve må fremvises på Teknisk avdeling før jaktstart. Alle som jakter skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund, jfr. Viltloven §23, rundskriv september 2002. Hver enkelt jaktdeltaker har et selvstendig ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Det forutsettes at deltakerne kjenner, eller gjør seg kjent med, gjeldende regelverk.Det vil bli utnevnt en jaktkoordinator blant deltakerne. Jaktavgiften er kr 500,- inkl. mva.Søknadsendes til Eiendomsavdelingen innen  13. Juni. Søknaden
skal inneholde opplysninger om stilling, arbeidssted og privatadresse. Svar på søknadene kommer når vi vet hvor mange dyr vi tildeles. Eventuelle spørsmål og søknad sendes på e- post til Eiendomsavdelingen eller på telefon 67230777.

 

Published 18. oktober 2017 - 9:13 - Updated 30. august 2019 - 10:41