Elg- og rådyrjakt

 

ELGJAKT: Under forutsetning av at jakt blir igangsett, vil NMBU kunne delta med ein jeger på Ås Nordre Elglag. Tilsette ved NMBU kan søke, og deltakelsen blir avgjort ved loddtrekning.  Fjorårets deltakar blir prioritert etter andre søkarar. Det føresettast at den som blir trekt ut avleg skyteprøve innan 1.september. Dokumentasjon på bestått skyteprøve, og gyldig jegeravgiftskort, må fram visast  for eigedomsavdelinga innan jaktstart. Av omsyn til samarbeidet i jaktlaget må deltakaren frå NMBU kunne ta fri frå arbeidde og delta under første uke av jakta, som går føre seg i tiden 5. til 31. oktober. Vedkommande må også kunne delta i eventuelt dugnadsarbeid i laget, og elles rette seg etter de reglene som gjeld i Ås Nordre Elglag.

 

RÅDYRJAKT :Under forutsetning av at det blir gitt fellingsløyve, vil det bli rådyrjakt på NMBUs  grunn. Jakta går føre seg i tiden 10. august til 23. desember.  Tilsette ved NMBU kan søke om å få delta. Deltakelsen avgjerds ved loddtrekning, og fjorårets deltakare blir prioritert etter andre søkarar. Jaktretten er personleg, og kan ikkje overdragast.

Gyldig jegeravgiftskort og eventuell dokumentasjon på bestått skyteprøve må fram visast på Teknisk avdeling før jaktstart. Alle som jaktar skal ha tilgang til godkjend ettersøkshund, jfr. Viltlova §23, rundskriv september 2002. Kvar enkelt jaktdeltakar har et sjølvstendig ansvar for at denne avgjerda blir etterlevd. Det føresettast at deltakarane kjenner, eller gjer seg kjent med, gjeldende regelverk.Det vil bli utnevnt en jaktkoordinator blant deltakerne. Jaktavgiften er kr 500,- inkl. mva.Søknadsendes til Eiendomsavdelingen innen  13. Juni. Søknaden skal inneholde opplysninger om stilling, arbeidssted og privatadresse. Svar på søknadene kommer når vi vet hvor mange dyr vi tildeles. Eventuelle spørsmål og søknad sendes på e- post til  Eiendomsavdelingen eller på telefon 67230777.

 

Published 18. oktober 2017 - 9:13 - Updated 23. April 2020 - 6:48