Årstider og vedlikehold

Campus Ås
Eiendomsavdelingens brøytevakt rykker ut når det er kommet 7 cm snø eller det ut fra andre kriterier vurderes som nødvendig. Eks. 4-5cm våt snø/sludd og det er meldt frost dagen etter. Eiendomsavdelingen har vaktplan for snøbrøyting i hele vintersesongen (1.11.-1.4.).  Brøytevakta kjører med 3 maskiner hvor hver maskin har sin rode. Brøytevaktlaget har også ansvaret for strøing. Brøytevaktlaget er på vakt 24 timer i døgnet og er ute til alle døgnets tider og sjekker om det er behov for strøing når forholdene tilsier det.

Eiendomsavdelingen er også i kontakt med Ås kommune om bedre snørydding og strøing på kommunens gang- og sykkelstier.

Campus Adamstuen
På Adamstuen er det et eksternt brøytefirma som brøyter ved snøfall fra 3-5 cm og over. Park-enheten er ansvarlig for strøing og feiing av trapper. Brøytingen foregår vanligvis om natten og skal primært være avsluttet til kl. 07.00. Feiing og strøing foregår fra om morgenen og utover dagen etter behov.

Er det likevel steder som er glatte og trenger å bli strødd så kan du gi beskjed til Driftssenteret som videreformidler til brøytevakten.

Ansatte må gjerne bruke brodder for å komme seg trygt på jobb, men husk å ta de av før du går inn, både av hensyn til gulvene våre og egen helse – brodder på harde gulv virker mot sin hensikt.

Snø

Snø

Photo
Kai Tilley

Har du skadet deg eller hatt en nestenulykke? Meld fra i NMBUs avvikssystem.

Published 16. januar 2019 - 12:41 - Updated 16. januar 2019 - 12:50