Brøyting og strøing

Eiendomsavdelingens brøytevakt rykker ut når det er kommet 5 cm snø eller det ut fra andre kriterier vurderes som nødvendig. Eks. 3-4 cm våt snø/sludd og det er meldt frost dagen etter. Eiendomsavdelingen har vaktplan for snøbrøyting i hele vintersesongen (1.11.-1.4.).  Brøytevakta kjører med 4 maskiner hvor hver maskin har sin rode. Brøytevaktlaget har også ansvaret for strøing. Brøytevaktlaget er på vakt 24 timer i døgnet og er ute til alle døgnets tider og sjekker om det er behov for strøing når forholdene tilsier det. Er det likevel steder som er glatte og trenger å bli strødd så kan du gi beskjed til eia@nmbu.no  som videreformidler til brøytevakten.

Eiendomsavdelingen er også i kontakt med Ås kommune om bedre snørydding og strøing på kommunens gang- og sykkelstier.

Ansatte må gjerne bruke brodder for å komme seg trygt på jobb, men husk å ta de av før du går inn, både av hensyn til gulvene våre og egen helse – brodder på harde gulv virker mot sin hensikt.

Har du skadet deg eller hatt en nestenulykke? Meld fra i NMBUs avvikssystem.

Published 16. januar 2019 - 12:41 - Updated 26. February 2021 - 13:49