Miljørådet

 • Rektoratets El-bil. Også kalt "Frosken".
  Foto
  Håkon Sparre

For å gi fagleg grunna råd i høve utvikling og gjennomføring av universitetet sin miljøprofil vert eit råd oppnemnt. Det skal gi råd til miljøplan og miljøtiltak. Fagpersonane som vert oppnemnde representerer seg sjølve og fagkompetansen sin.

Miljørådet

Miljørådet for 2018 - 2021

Medlemmer til miljørådet for perioden 2018-2021:

 • Solve Sæbø (leder)
 • Helen Kristine French
 • Fredrik Holth
 • Ingunn Burud
 • Ole Jørgen Hanssen
 • Ståle Navrud
 • Studentrepresentant (byttes årlig)

 Tor-Åge Diserud er som tidligere miljøkoordinator assosiert medlem for å få kontinuitet i arbeidet. Miljøkoordinator Lena Marie Kjøbli innkaller til møtene.

 Mandat miljørådet 2018-2021

 Bakgrunn

NMBUs viktigste bidrag til bedre miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning, formidling og innovasjon. NMBU skal være internasjonalt i forskningsfronten og utdanne kandidater godt rustet til å bidra til en bærekraftig fremtid. NMBU vil belaste miljøet minst mulig og miljøhensyn skal integreres i drift av virksomheten. NMBU skal jobbe for å bli klimanøytral og skape positive miljøeffekter gjennom aktiv arealforvaltning.

Rådets mandat

Miljørådet skal være et rådgivende organ som skal gi faglige råd til NMBU i forhold til universitetets miljøprofil og -arbeid. De skal også gi råd i forhold som gjelder langsiktige, overordnet utvikling og planer, men også for mer kortsiktige, konkrete tiltak. Miljørådet rapporterer til UAL to ganger i året.

Sammensetning

Miljørådet består av 5 medlemmer som velges ut fra kompetanse og interesse for miljø i tillegg til en studentrepresentant. NMBU har ansvaret for å stille koordinator og sekretær for rådet. Rådets møter er åpne, ansatte og studenter kan komme på eget initiativ eller innkalles. Miljøkoordinator innkaller til møte, setter saksliste og samler råd og innspill fra rådet i et referat som legges ut på NMBUs miljøsider. Medlemmene oppnevnes av administrasjonsdirektør. Rådet møtes etter behov 2-4 ganger i året. Rådet konstituerer seg selv.

Published 25. juni 2014 - 9:00 - Updated 28. januar 2019 - 15:21