Råd og utvalg

Det er opprettet råd og utvalg som bistår i arbeidet med utvikling og drift innefor parkfaget, planlegging og arkitektur, kunstsamling og miljø. I tillegg er det utvalg som bistår i forhold til sikkerhet og valg av opplegg rundt gassordning og drift av laboratorier.

Råd og utvalg

Utvalg

Parken på UMB med viftebedet. Urbygningen i bakgrunnen.

Parken på UMB med viftebedet. Urbygningen i bakgrunnen.

Foto
Kjersti Sørlie Rimer @ UMB

Published 8. April 2014 - 13:00 - Updated 24. February 2020 - 13:39