Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Rutiner, instrukser og skjemaer i forbindelse med vedlikeholds- og ombyggingsarbeider ved TA

Nedenfor finner man en samling av rutiner, regler og skjema som skal fylles ut og arkiveres i forbindelse med arbeid i NMBUs bygninger. Det legges stor vekt på sikkerhet i forbindelse med vedlikeholds- og ombyggingsarbeider ved NMBU. Det stilles derfor krav til dokumentasjon av sikker jobb analyse og risikovurderinger og andre forhold før arbeidet starter. Nedenfor er det listet skjemaer som skal fylles ut. I tillegg til beskrivelser av rutinene.

NMBUs HMS håndbok (inkludert sikkerhet og brann)

TAs rutiner for gjennomføring av arbeidsoppdrag

Generelle rutiner for behandling av byggesaker

Kontrollskjema for eksterne håndverkere ved vedlikeholds- og ombyggingsoppdrag

Kontrollskjema for interne håndverkere ved vedlikeholds- og ombyggingsoppdrag

Generell sikker jobbanalyse-skjema

Sikker jobb-analyseskjema for elektroarbeider

Sjekkliste for ansatte og studenter (norsk)

Sjekkliste for ansatte og studenter (engelsk)

Skjema og rutiner for el-arbeider
Det er mange forhold som skal dokumenteres ved arbeid med elektro, derfor er det egne skjema og rutiner. Se etter dette I UMBs miljøhånsbok.
Velg HMS-håndbok i fanene over. Velg så internkontrollrutiner ned til venstre. Velg deretter fysisk arbeidsmiljø, se HR portalen vernerunde, skjemaer for generell vernerunde ut til høyre og veiledning også ut til høyre.

Published 15. august 2014 - 14:19 - Updated 7. juli 2017 - 9:58