Fag og prosjekt

Oppgaver fag og prosjekt

  • Prosjektledelse, prosjektering, prosjektgjennomføring, (byggeledelse) testing og overtakelsesfunksjon i større prosjekter i alle fag inkl. park.
  • Prosjektøkonomi, innkjøp og kontraktsoppfølging
  • Fagressurser innen arkitektur, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, bygg, rør, ventilasjon, kjøling, automasjon (VVS) elektro m.fl.
  • Koordinering av overtagelse
  • HMS og SHA i prosjekt
  • Overordnet ansvar for garantioppfølging i samarbeid med teknisk drift og byggutbedring
Published 8. januar 2021 - 14:31 - Updated 8. juli 2021 - 12:17