Digital eiendomsforvaltning

Digital Eiendomsforvaltning er en enhet som har ansvar for alle systemene som er i bruk i Eiendomsavdelingen og for å «digitalisere» tjenestene og prosessene våre gjennom bedre digitale løsninger. Digital Eiendomsforvaltning har også ansvar for all bygnings- og arealinformasjon, for tegninger og digitale modeller av byggene og for skilting og kartsystemer, som f eks MazeMap. Vi har også ansvar for NMBU sitt «Smart Campus»-prosjekt som skal forbedre energi- og fasilitetsstyringen av byggene våre.

 

Digital Eiendomsforvaltning jobber hele tiden med å forbedre kontakten med brukerne av byggene våre – studenter, ansatte, leietakere og publikum. Målet er at det skal bli enklere for brukerne å henvende seg til oss og tjenestene våre skal både bli enklere å utføre og å følge med på. Som regel betyr det å bytte ut papir og e-post med «app’er» som er tilgjengelige for alle på pc, Mac eller mobil.

 

Det innebærer også å «smarte opp» byggene våre. NMBU har bygninger som daterer seg fra 1859 (1820) frem til i dag og et gedigent parkanlegg fra 1864. Det sier seg selv at, til tross for kontinuerlig oppgradering, er de tekniske anleggene i byggene av svært varierende alder og tilstand. Men ofte kan dette forbedres med moderne og ikke inngripende teknologi i det vi kaller «smarte bygg». Dette jobber vi nå med i vårt «Smart Campus»-prosjekt som startet i 2020. «Smart Campus» vil involvere både Eiendomsavdelingen, energimiljøet, forskning og utdanning ved NMBU.

Oppgaver Digital eiendomsforvaltning

  • FDV-system, prosess og digitaliseringsekspertise
  • Forvalte og utvikle eiendomsinformasjon med tilhørende databaser og arkiver
  • Forvaltning, planverk, universell utforming(UU), kulturminne fag 

 

 

Published 8. januar 2021 - 14:32 - Updated 8. juli 2021 - 12:11