Seksjon for drift og service

Seksjon for drift og service

Seksjon for drift og service ved eiendomsavdelingen består av følgende enheter: