Sommerblomster i UMB-parken 2012

Hvert år knytter det seg spenning til hvordan sommerbeplantningen i UMB-parken vil arte seg. For 2012 er det sterke farger, en glemt hage og et uformelt lett og luftig uttrykk som preger bedene.

2012

Viftebed mot peoner, juli 2012
Viftebed mot peoner, juli 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

Bon Bon inspirasjon fra Italia
Bon Bon inspirasjon fra Italia Photo: Linda Vesterlund

Viftebedene

En ivrig og entusiastisk parksjef (Linda Vesterlund) forteller villig om sommerbeplantningen. I år har hun selv laget planen for Viftebedene inntil Riksvei 152.  ”BON BON- sødme fra Italia”, har hun kalt dem. Inspirasjonen hentet hun fra en godteributikk i byen Sarnico nord i Italia.  Der var veggene i butikken dekket med sukkertøy i sterke farger, særlig i rosa. De ulike planteslagene er plantet tett, og har et fargespekter i hvitt, rosa, kraftig rosa, blå og blodfarge. De høyeste plantene står i midten og blir så gradvis lavere ut mot kanten.

Sommerblomster i viftebed august 2012
Sommerblomster i viftebed august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer
Kosmos i viftebed, 4. juli 2012
Kosmos i viftebed, 4. juli 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer
     
Viftebed 4. juli 2012
Viftebed 4. juli 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

 

 

 

Gjenglemt hage - sommerbeplantning UMB-parken 2012
Gjenglemt hage - sommerbeplantning UMB-parken 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

 

 

I en bisetning sier hun plantene må være kraftige og plantes tett, fordi de skal konkurrere ut vassarven som er vel villig i Viftebedene. Målet er at bedene skal være synlige fra lange avstander. Det er viktig at de synes fra Drøbakveien, legger hun til, kanskje de lokker noen til å besøke parken.

 

 

 

Tunet

Vi går videre opp til Tunet og underveis forteller Linda om "Den glemte hagen" rundt tuntreet. Her er målet å skape en gjenglemt hage ved å bruke planteslag som ligner på viltvoksende planter både i utseende og voksemåte. De skal gi inntrykk av å være tilfeldig plassert på samme måte som vekstene i et gammelt bed.  Noen av de opprinnelige planteslagene er der, men har spredd seg på egen hånd.

 

 

Gjenglemt hage ved tuntreet, sommer 2012
Gjenglemt hage ved tuntreet, sommer 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

Samtidig som ville planter har flyttet inn. For å understreke at det er en glemt hage er det plassert ut noen gamle hageredskaper, en gammel spade, en trillebår og noen gamle staur. På staurene skal det etter hvert klatre klokkeranker. Filip Ihrsén, som hadde praksisplass i parken i fjor har laget planen for dette bedet. Landbruksmuseet har lånt ut gammel redskap.

 

 

 

 

På vei ned mot Urbygningen passerer vi et par urner. I urnene finner du samme temaet som på tunet, forteller Linda.

 

 

Sommerblomster ved Urbygningen 4. juli 2012
Sommerblomster ved Urbygningen 4. juli 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer
Urbygningen

Filip Ihrsén la også planen for bedene foran Urbygningen. Hovedtanken her var å bruke planter som vil gi et uformelt, lett og luftig inntrykk. Dette skal være en kontrast mot den formelle og stramme rammen av alperips (Ribes alpinum) og den statiske, tunge bygningen. Plantene er plantet tett og skal veve seg inn i hverandre. Et av planteslagene Pennisetum `Purple Majesty` var ikke tenkt i dette bedet, men det opprinnelige ønskede planteslaget Foeniculum vulgare (Fennikel) var vanskelig å få tak i.
Linda er klar på at hun ønsker seg en vindfull sommer, for når vinden tar tak i plantene og de kommer i bevegelse, da kommer det uformelle uttrykket helt til sin rett.

 

Palmer ved Speildammen, juli 2012
Palmer ved Speildammen, juli 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer
Speildammen

Linda peker på Speildammen på Storplenen og forteller ivrig at her brukes mange av de plantene som overvintrer inne fra år til år, det er georginer, kjempeverbena, cannaer og palmer. I tillegg er det komplettert med blant annet isbegonia som kantplanter. Utover sommeren vil dette bli to frodige bed med storvokste planteslag av både det litt mer tradisjonelle slaget og det mer eksotiske slaget. De vil tilføre området mer farge og form.

 

 


Bildene rundt teksten er tatt 4. juli.

Hvileplass ved Tuntreet, august 2012
Hvileplass ved Tuntreet, august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

August

Bilder tatt i august viser planter som har grodd godt i en fuktig og forholdsvis kald sommer.

Den gjenglemte hagen er frodig og grønn og blomsterpotpuriet er høyt, vaiende og fargerikt.

Glemt hage ved Tuntreet august 2012
Glemt hage ved Tuntreet august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

Sommerblomstring mot Tivoli, august 2012
Sommerblomstring mot Tivoli, august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

Blomster ved Tuntreet august 2012
Blomster ved Tuntreet august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

Glemt hage ved tuntreet august 2012
Glemt hage ved tuntreet august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

Viftebed august 2012<br />
Viftebed august 2012
Photo: Kjersti Srlie Rimer

Viftebed august 2012
Viftebed august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

Viftebed, sent i august 2012
Viftebed, sent i august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer

Blomstring ved urbygningen august 2012
Blomstring ved urbygningen august 2012 Photo: Kjersti Srlie Rimer


Liste over planteslag

Published 20. august 2014 - 11:35 - Updated 23. mai 2017 - 19:36