Artikler om Parken

Ny diskgolfbane ved NMBU er klar til bruk fra mai 2022

Ny diskgolfbane ved NMBU er klar til bruk fra mai 2022

Disksport er idretter der man bruker en sendeplate (disk). Den største grenen er diskgolf. Disksport er generelt en lavkostsport hvor det er enkelt å komme i gang for liten og stor. Noen grener er basert på lagspill, mens andre er for enkeltutøvere.

Studentene legger brosteinsrenner utenfor Cirkus

Studentene legger brosteinsrenner utenfor Cirkus

Det har i de siste årene vært vanlig at studenter ved LANDSAM har et praktisk prosjekt i parken. Dette er en del av emnet LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet som er et felles emne for 1. års landskapsingeniør-, og landskapsarkitektstudenter ved ILA. Prosjektet skal gi studentene en første introduksjon til utførelsen av et bygge- og anleggsprosjekt, de skal lære om og kjenne på håndverket, krav til kvalitet, ulike arbeidsoperasjoner, anleggstekniske fagord og uttrykk og så videre.  

Kort om parken (2009)

Kort om parken (2009)

Hovedtrekkene ved parken slik den fremstår i dag er et resultat av dosent Olav L. Moens planer fra ca. 1924. Parken er et av de største og mest gjennomførte nyklassisistiske anlegg i Norge.

Universitetsparken

Universitetsparken

I hjerte av Follo ligger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, med en fantastisk park og et unikt bygningsmiljø. Området er åpent for publikum hele året.

Rekonstruksjon av Hirsctrappen

Rekonstruksjon av Hirsctrappen

I 2015-2016 ble Urbygningen totalrehabilitert. I forbindelse med dette ble det gjort en oppgradering av det fredede parkanlegget foran Urbygningen. Det største og mest synlig tiltaket var rekonstruksjon av Hirschtrappen.

Finn planter og tre

Finn planter og tre

Skildring og plassering av tre som vert omfatta av arboretet (treslagssamlinga) er lagt inn i Parkutforskaren ved NMBU.

Et lite stykke Paris i parken

Et lite stykke Paris i parken

I forbindelse med restaureringen av uteområde ved Tårn ble det innkjøpt franske Cafè-møbler. Disse møblene ble populære og det er derfor allerede kjøpt inn noen flere stoler og bord.

Matpakkeplasser i NMBUs park

Matpakkeplasser i NMBUs park

NMBUs park har en benk for alle anledninger. Bruk sommeren til å finne dem.

Park for enhver smak

Park for enhver smak

NMBU er Norges minste universitet, men har et av de største og vakreste parkanleggene.  Dette har sammenheng med fokus på nasjonsbygging da Den Høiere Landbruksskole på Ås ble anlagt og institusjonens lange tradisjon med utdanning innen hagekunsthistorie og hagebruk.