Svanedammen andedammen

Tuntrebygningene<br /> - med svanedammen i forgrunnen
Tuntrebygningene
- med svanedammen i forgrunnen Photo: Kjersti Sørlie Rimer

I slutten av 1850-årene startet etableringen av lærestedet og parkområdene. Foto fra denne tiden viser Svanedammen som en gold og naken gårdsdam. Etter planting av trær, busker og vannplanter, var denne karakteren mot århundreskiftet endret til en romantisk parkdam.
Svanedammen kalles gjerne "Andedammen". Dette skyldes nok at den i sommerhalvåret er tilholdssted for en god del ender. I tillegg til andeflokken er det også gjess og andre fugler der, men svaner er det lite av. Fuglelivet bidrar til at stedet er et yndet utfartsmål for barnefamilier og andre gjennom store deler av året.
Barnehager og skoleklasser er også hyppige gjester, og endene i dammen setter pris på å bli matet med brødbiter.

Brdbiter faller i smak ogs hos gjess
Brødbiter faller i smak også hos gjess Photo: Knut Werner Alsen
Svanedammen og Smia
Svanedammen og Smia Photo: Håkon Sparre
Nkkerose
Nøkkerose Photo: Jeanette Brun
Svanedam men ingen svaner.
Svanedam men ingen svaner. Photo: Knut Werner Alsen
Svanedammen kan ogs vre vakker om vinteren
Svanedammen kan også være vakker om vinteren Photo: Åslaug Borgan
Studentprosjekt med isinstalasjoner rundt dammen.
Studentprosjekt med isinstalasjoner rundt dammen. Photo: Håkon Sparre
Noen av de fastboende i dammen kan vre ganske nebbete.
Noen av de fastboende i dammen kan være ganske nebbete. Photo: Knut Werner Alsen


I kveldsmørket 10. november 2008 skapte 4. klasse ved landskapsarkitektstudiet på Ås dramatikk, stemning og undring i NMBU-parken.

Magisk lyssetting ved UMB<br />Turstien ved Svandedammen.<br />
Magisk lyssetting ved UMB
Turstien ved Svandedammen.
Photo: Ole Rmer Sandberg
Magisk lyssetting ved UMB<br />Svanedammen<br />
Magisk lyssetting ved UMB
Svanedammen
Photo: Ole Rømer Sandberg
Benk for ettertanke, Andedammen UMB (Svanedammen)<br />
Benk for ettertanke, Andedammen UMB (Svanedammen)
Photo: Kjersti Sørlie Rimer
Andedammen fugl - En ny genrasjon av dammens beboere
Andedammen fugl - En ny genrasjon av dammens beboere Photo: Randi Setrom Brunborg
Huset i Svanedammen
Huset i Svanedammen Photo: Kjersti Sørlie Rimer
Svanedammen
Svanedammen Photo: Ukjent
Published 13. august 2014 - 12:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:44