Mer om plantesamlingen

Tuntreet i vrdrakt
Tuntreet i vårdrakt Photo:
Tegneundervisning i naturskjnne omgivelser
Tegneundervisning i naturskjønne omgivelser Photo: Håkon Sparre

Best kjent er tuntreet, en ruvende parklind (Tilia x europaea) planta på tunet mellom de eldste bygningene i 1864. Det finnes også mange andre trær fra periodene 1864-1890 og 1900-1910, for eksempel Abies grandis (kjempeedelgran), A. nordmanniana (nordmannsedelgran) og A. cephalonica (gresk edelgran) på Fougnerhaugen og Populus simonii (kinapoppel), Fraxinus pennsylvanica ’Aucubifolia’ (broketblada rødask) og Ulmus laevis (skjermalm) ved storplenen. Den mektige gruppen av Fagus sylvatica ’Atropunicea’ (”blodbøk”) ved Urbygningen ble planta i 1887, som en del av den tids romantiske landskapspark.

De fleste av de større trærne vi finner i parken i dag, stammer imidlertid fra ca. 1930 da tilplantingen etter O.L. Moens planer starta. Da planta man som hovedregel familie- og slektsvis etter det botaniske systemet, samtidig som man forsøkte å kombinere det pedagogiske med estetiske og praktiske hensyn. Nåletrærne fikk plass på Fougnerhaugen, bjørkefamilien og pilefamilien i området vest for Tårnbygningen. Deretter følger familie på familie oppover og østover i parken til vi ender i oljetrefamilien og kaprifolfamilien øverst i Smiebakken. Her finnes også et av de nyeste felta i Parken – et sortiment av småvokste barplanter.
Den opprinnelige parken var avgrenset av Kirkeveien, men siden er også arealer øst for veien parkmessig opparbeida.

Frukter hos Parklind.
Frukter hos Parklind. Photo: Jeanette Brun

Det tilføres jevnlig nytt plantemateriale til parken. I følge siste kartbok (Batta, J. og Hansen O.B., 2001. Trær og busker i parken ved Norges landbrukshøgskole – kart og planteliste. Landbruksbokhandelen.) er det 835 ulike slag busker og trær i parken. I tillegg finnes et rosarium anlagt i 1965 og et undervisningsfelt for stauder med vel 200 staudeslag. Innslagene av sommerblomster i parken er også spennende og varierer fra år til år.
Parken utmerker seg kanskje spesielt ved sin samling av gamle, i norsk sammenheng relativt sjeldne, store trær. Det finnes også en betydelig samling av om lag 80 ulike slag Rhododendron ved Svanedammen, et område som er verdt et besøk når plantene blomstrer i mai/juni.
Parken benyttes i dag som rekreasjonsområde og til undervisning. Den har gjennom tidene også gitt grunnlag for planteintroduksjoner, prøving og plantespredning, samt gitt muligheter for systematiske observasjoner over en årrekke.
Mesteparten av plantesamlingen er merket med oppdaterte etiketter. Kartboka kan kjøpes i Boksmia.
God tur!

Eva Vike
Institutt for plante- og miljøvitenskap

Published 13. august 2014 - 12:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:45