Halvmanen

Vifteformede bed er anlagt her, en lav hekk av barlind følger deler av omkretsen. Bedene ligger i midtaksen fra Urbygningen, og det er fri siktelinje utover i landskapet.

Viftebedet i halvsirkel
Viftebedet i halvsirkel Photo: ukjent
Halvmnen i midtaksen mot Ur bygningen
Halvmånen i midtaksen mot Urbygningen Photo: Jeanette Brun
Ageratum i halvmnen
Ageratum i halvmånen Photo: Håkon Sparre
Blomstring i mai
Blomstring i mai Photo: Hege Abrahamsen
Hst
Høst Photo: Hege Abrahamsen
Blomstring sent i september
Blomstring sent i september Photo: Hege Abrahamsen
Hovedverneombud Pl Sebergsen  -( og parkansatt) planter sommerblomster
Hovedverneombud Pål Sebergsen -( og parkansatt) planter sommerblomster Photo: CHRISTIAN CLAUSEN
Planting en tidlig vrdag
Planting en tidlig vårdag Photo: Håkon Sparre
Published 13. august 2014 - 12:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:45