Om parken

Studenter
Studenter Photo: Håkon Sparre


Parken ble komponert etter klassiske forbilder. Planen bygger på forsiktige aksiale anslag fra de første bygningene og kombinerer det arkitektoniske parkrommet med det landskapelige utgangspunktet som fantes fra tidligere epoker i parkens historie.

En spasertur gjennom parken vil avdekke flere viktige perioder i norsk hagekunsts historie fra 1860 da de eldste delene av parken ble anlagt, og fram til i dag. Det er utarbeidet en Verneplan for det sentrale parkanlegget som vil danne grunnlag for vern etter kulturminneloven.

Master - Folkehelsevitenskap - student i  idylliske omgivelser
Masterstudent i idylliske omgivelser Photo: Håkon Sparre


Parken er på ca. 600 dekar og benyttes i dag både som rekreasjonsområde og i undervisning. Den inneholder en interessant plantesamling.

Allerede i 1877 starta man tilplantingen av parken som arboret (en vitenskapelig samling av trær og busker).

Det finnes vel 800 slag busker og trær, samt et rosarium anlagt i 1965 og et undervisningsfelt for stauder med i overkant av 200 staudeslag.

Som et utgangspunkt er planteslagene samla familie- og slektsvis. Mesteparten av plantene er etikettert slik at det er mulig for planteinteresserte å orientere seg i plantesamlingen.

Staudehagen sett fra Trnbygningen
Staudehagen sett fra Tårnbygningen Photo: Hege Abrahamsen
Tunbedet, juli 2014
Tunbedet, juli 2014 Photo: Kjersti Sørlie Rimer

Innslagene av sommerblomster i parken er også spennende og varierer fra år til år.
Det settes også ned masse løker hver høst så en tur i parken en vårdag kan også være en flott opplevelse.

Planteslagene er samla familie- og slektsvis. Mesteparten av plantene er etikettert slik at det er mulig for planteinteresserte å orientere seg i plantesamlingen.

Ansvaret for skjøtsel av NMBU,s park ivaretas av Parkenheten, som er en del av Teknisk avdeling (TA)

Det tilstrebes en forvaltning og utvikling som er i tråd med undervisnings-, verne- og rekreasjonsbehov.

UMB-parken
NMBU-parken Photo: Kjersti Sørlie Rimer
Hstfloks i staudefeltet
Høstfloks i staudefeltet Photo: Jeanette Brun
Published 13. august 2014 - 12:37 - Updated 4. juni 2018 - 11:12
Studenter
Studenter Photo: Hkon Sparre

Parken ble komponert etter klassiske forbilder. Planen bygger på forsiktige aksiale anslag fra de første bygningene og kombinerer det arkitektoniske parkrommet med det landskapelige utgangspunktet som fantes fra tidligere epoker i parkens historie.

En spasertur gjennom parken vil avdekke flere viktige perioder i norsk hagekunsts historie fra 1860 da de eldste delene av parken ble anlagt, og fram til i dag. Det er utarbeidet en Verneplan for det sentrale parkanlegget som vil danne grunnlag for vern etter kulturminneloven.

Parkområdet rundt universitetet i Ås

En visuell reise i parken på UMB - video av Kjersti Sørli Rimer

Master - Folkehelsevitenskap - student i  idylliske omgivelser
Master - Folkehelsevitenskap - student i idylliske omgivelser Photo: Hkon Sparre

Parken er på ca. 600 dekar og benyttes i dag både som rekreasjonsområde og i undervisning. Den inneholder en interessant plantesamling.

Allerede i 1877 starta man tilplantingen av parken som arboret (en vitenskapelig samling av trær og busker).

Det finnes vel 800 slag busker og trær, samt et rosarium anlagt i 1965 og et undervisningsfelt for stauder med i overkant av 200 staudeslag.

Som et utgangspunkt er planteslagene samla familie- og slektsvis. Mesteparten av plantene er etikettert slik at det er mulig for planteinteresserte å orientere seg i plantesamlingen.

Staudehagen sett fra Trnbygningen
Staudehagen sett fra Trnbygningen Photo: Hege Abrahamsen

Tunbedet, juli 2014
Tunbedet, juli 2014 Photo: Kjersti Srlie Rimer
Innslagene av sommerblomster i parken er også spennende og varierer fra år til år.
Det settes også ned masse løker hver høst så en tur i parken en vårdag kan også være en flott opplevelse.

Planteslagene er samla familie- og slektsvis. Mesteparten av plantene er etikettert slik at det er mulig for planteinteresserte å orientere seg i plantesamlingen.

Ansvaret for skjøtsel av NMBU,s park ivaretas av Parkenheten, som er en del av Teknisk avdeling (TA)

Det tilstrebes en forvaltning og utvikling som er i tråd med undervisnings-, verne- og rekreasjonsbehov.

UMB-parken
UMB-parken Photo: Kjersti Srlie Rimer
Hstfloks i staudefeltet
Hstfloks i staudefeltet Photo: Jeanette Brun

.

Published 13. august 2014 - 12:33 - Updated 23. mai 2017 - 19:45