Kollerbautaen

Koller var født i 1827 og døde i 1897. I likhet med sin forgjenger, direktør Dahl, foreleste han jordbrukslære og ledet praktisk undervisning i lavere avdeling.

Kolerbautaen
Kollerbautaen Photo: Vigdis Revhaug


Minnesmerket er plassert mellom Parkgården og Cirkus, og har følgende inskripsjon på baksiden:
"Elever og venner reiste stenen".

Direktr Th. Koller
Direktør Th. Koller Photo:
Published 13. august 2014 - 12:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:45