Kjolebagen

Kjlebagen p storplenen med cirkus i bakgrunnen
Kjølebagen på storplenen med Cirkus i bakgrunnen Photo: Elin Judith Straunsvg

Kunstverket eies av Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. Det heter ”Cooling bag 2004” og er laget av kunstnerne Elmgren & Dragseth. Utsmykkingsfondets mål med kunstverket var å pirre vår nysjerrighet. Etter flere ganger å ha blitt utsatt for hærverk, er det fristende å trekke den slutning at kunstnerne har lykkes i stort monn, hvis hensikten var å provosere.
Kjølebagen ble plassert ut på tampen av året 2004, og var planlagt innviet på vårparten 2005. Den ble utsatt for hærverk allerede tidlig i 2005, og måtte først sendes til omfattende og kostnadskrevende reparasjon, slik at innvielsen ikke fant sted før på høsten i 2005.

Kjølebagen er plassert på Storeplenen foran Tårnbygningen.

Kunst i parken
Kunst i parken Photo: Kjersti Sørlie Rimer

Utsmykkingsfondet sier dette om kunsverket:
"Nettopp gjennom kontrasten mellom det trivielle hverdagsobjektet og det æverdige nyklassisistiske parkanlegget, mellom den industrielle blåturkise plastikkfargen og de vakre naturomgivelsene i grønt og brunt, oppstår det en spenning som pirrer vår nysgjerrighet. Hva gjør kjølebagen her? For vi er ikke i en vanlig brukspark, men befinner oss i en stor, offentlig prydpark som langt i fra er ment å skulle invitere til piknik. Men, så er kjølebagen heller ikke det den umiddelbart gir seg ut for å være, men et kunstobjekt i edelt metall. En liten skulptur som med sitt illusjonsskapende uttrykk og sin plassering i parken evner å aktivere et stort omkringliggende rom. Med sitt mangetydige innholdsnivå fremstår den som et overraskende moment, og som en igangsettende og kritisk kommentar til parkkonteksten. I spennet mellom vår forventning om en velkjent situasjon og overraskelsen når situasjonen viser seg å være en annen, ligger en emosjonell og intellektuell kompleksitet. Dette gjør at installasjonen kan beholde sin aktualitet over tid som kilde til stadig undring. At kjølebagen også kan tenkes å inneholde landbruksvarer bidrar til dens stedsidentitet. Skulpturen er en av i alt åtte bronsestøpte, realistisk utformede kjølebager som er tenkt utplassert på offentlige plasser rundt om i verden."

Fast og flyktig kunst i UMB-parken. 19.06.09
Fast og flyktig kunst. 19.06.09 Photo: Kjersti Sørlie Rimer
Published 13. august 2014 - 12:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:45