Virksomhetskrav

Virksomhetskrav

Virksomhetskrav behandler hvordan universitetets overordnede mål og styring stiller krav til de bygg og anlegg som utformes ved universitetet. De gir overordnet beskrivelse av statlige føringer og andre eksterne rammer. F.eks. freding hos Riksantikvaren. Herunder ligger også informasjon om prioriteringer og økonomiske forutsetninger.