300 VVS-tekniske installasjoner

Elektriske installasjoner ved ventilasjonsanlegg

Et ventilasjonsanlegg er å betrakte som en maskin og skal bygges og dokumenteres iht. Maskindirektivet 2006/42/EF. For elektroinstallasjonen skal harmonisert norm NEK EN 60204-1 benyttes. Leverandøren av ventilasjonsanlegg skal være maskinbyggeren om annet ikke er avtalt. Dvs. å sørge for at anlegget oppfyller kundekrav og krav satt i maskindirektivet. Anlegget skal CE-merkes ved ferdigstillelse.

310 Sanitæranlegg

Følger FKOK avsnitt B31 og Statsbyggs anvisninger PA 3101 Sanitæranlegg

320 Varmeanlegg

Følger FKOK avsnitt B32 og Statsbyggs anvisninger PA 3201 Varmeanlegg.

330 Brannslokking

Følger FKOK avsnitt B33 og Statsbyggs anvisninger PA 3301 Brannslukking.

340 Gass og trykkluft

Følger FKOK avsnitt B34 og Statsbyggs anvisninger PA 3401 Gass- og trykkluftsanlegg.

350 Prosesskjøling

Følger FKOK avsnitt B35.

360 Luftbehandlingsanlegg

Følger FKOK avsnitt B36 og Statsbyggs anvisninger PA 3601 Luftbehandlingsanlegg.

Kontaktpersoner