200 Arkitektur- og bygningsfag

Bygning

Følger Statsbyggs anvisninger PA 2001.

Dokumentasjonskrav

Merking og dokumentasjon av bygg skal følge krav og anvisninger i avsnitt "ID-nummerering og fysisk merking", "Krav til FDV-dokumentasjon" samt "Krav til prosjekteringsgrunnlag".

For arkitekt gjelder spesialt at følgende objekter skal leveres:

Detalje

Lag

Farge*

Yttervegg

230 Yttervegg

Sort

Dør utvendig

232 Dør utvendig

Rød

Vindu utvendig

233 Vindu utvendig

Rød

Innervegg

240 Innervegg

Grønn

Dør innvendig

242 Dør innvendig

Rød

Vindu innvendig

243 Vindu innvendig

Rød

Sanitærutstyr

315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

Cyan

Fast inventar

270 Fast inventar

Rød

Trapp

281 Trapp

Rød

Heis

620 Heis

Rød

Teknisk romnummer

831 Romnummer

Sort

Romfunksjon

832 Romfunksjon

Sort

Romareal

833 Romareal

Sort

Polygon rundt etg (BTA)*

861 Etasje brutto

Sort

Polygon rundt rom / Romobjekt

862 Rom netto

Sort

* Gjelder kun for dwg tegningsleveranse.

Published 10. April 2015 - 13:14 - Updated 23. mai 2017 - 19:22

Fagpersoner bygg