Krav til rom og inventar

Krav til rom og inventar

Krav til rom og inventar behandler generelle krav til utforming av rom. Spesifikasjonen skal sikre god kvalitet og gjenbruk av gode, standardiserte løsninger. F.eks. toaletter, minikjøkken, lesesaler, kontor etc.