Leveranse av modellfiler

Modeller skal leveres på opprinnelige filformater som muligjør fremtidig editering av modellgrunnlaget. Objektbiblioteker som er blitt brukt må også leveres. Det skal i tillegg leveres filer på åpent format (IFC 2 x 3).

Published 11. mai 2015 - 17:49 - Updated 11. mai 2015 - 17:51