Beregning og prosjektering av arealer

Arealer og volumer skal klassifiseres og gis navn i henhold til NMBUs spesifikasjon på arealkategorisering og romnavn. Ønske fra prosjekterende om å bruke navn eller beskrivelser på rom/funksjon som ikke er spesifisert av NMBU skal godkjennes av tegningsansvarlig ved NMBU. For navngiving av rom koblet til dyrsykehusdrift skal helsedirektoratets standard romklassifikasjon benyttes så langt det er mulig.

  • Arealer skal beregnes iht. NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger (Standard Norge, 2012).
  • I modell skal alle rom ha definerte romobjekter (space).
  • NMBU bruker LYDIA som areal- og leieforvaltningssystem. Ved leveranse av dwg-filer gjelder derfor følgende
    • Det skal legges lukkede polygon (polyline) for brutto etasjeomriss på lag “861 Etasje-brutto” og for alle rom og sjakter ≥ 0,5 m2 på lag “862 Rom-netto”.
    • Vegger i et rom må støte helt inntil hverandre, dvs. at hvert rom må være et helt lukket polygon som legges på et eget lag med betegnelsen “862 Rom-netto”.
    • Lydia vil korrigere arealet med en faktor for å følge målereglene etter NS 3940. LYDIA støtter ikke elementer som er polygonisert ved hjelp av buer (arc segments).
Published 28. April 2015 - 11:15 - Updated 12. juli 2016 - 9:44