ITB-koordinator

For å sikre NMBUs målsetning om gode, energieffektive bygg og optimal drift kreves at prosjektering av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) skal koordineres av en ITB-ansvarlig hos prosjekterende i henhold til NS 3935:2001 – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, Prosjektering, utførelse og idriftsettelse (Standard Norge, 2011).

Published 31. oktober 2016 - 17:54 - Updated 12. oktober 2017 - 13:54