Fagkoder

A Arkitekt

B Bygg

D Andre Installasjoner

E Elektroteknikk

F Branndokumentasjon

G Geoteknikk

H Medisinsk virksomhet

I Interiørarkitekt

K Kulisser, etc.

L Landskap, terreng

M Medisinsk utstyr

P Prosess

S Automatisering og sentral driftskontroll

T Tele og automatisering

U Utsmykning

V VVS

W Vei, trafikk

X Utarbeidet av byggherre

Y Utarbeidet av entreprenør/ leverandør

Z Utarbeidet av offentlig myndighet

Published 28. April 2015 - 11:48 - Updated 28. April 2015 - 11:48