Navngiving av dokumenter

Navngiving av filer i henhold til følgende krav skal gjelde i hele prosjektperioden, fra tidlige skisser til “som-bygget”-dokumentasjon.

Modellfiler

Modellfiler skal navngis i henhold til følgende tabell. Det skal settes understrekningstegn mellom hver del av filnavnet.

Disiplin 1 bokstav (B) Ihht. fagkoder
Bygningsnummer 3 siffer (SSS) Angir hvilket bygg tegningen gjelder, ihht. NMBU bygningsliste.
Bygningsnavn fritekst Angir hvilket bygg tegningen gjelder, ihht. NMBU bygningsliste.
Filendelse .xxx Skal leveres som IFC og originalformat

Eksempel

A_031_Tårnbygningen.ifc & A_031_Tårnbygningen.rvt

DAK-filer

DAK-filer skal navngis i henhold til følgende tabell. Det skal settes understrekningstegn mellom hver del av filnavnet.

Disiplin 1 bokstav (B) Ihht. fagkoder
Bygningsnummer 3 siffer (SSS) Angir hvilket bygg tegningen gjelder, ihht. NMBU bygningsliste.
Bygningsnavn fritekst Angir hvilket bygg tegningen gjelder, ihht. NMBU bygningsliste.
Etasje 2 siffer / bokstav (SS/US) Angir etasjen tegningen gjelder for, ihht. NMBUs etasjeangivelse.
Filendelse .dwg Skal leveres som dwg-fil

Eksempel

A_031_Tårnbygningen_02.dwg

PDF-tegninger

Filnavn på tegninger lages ved oppdeling etter bygg, etasje, disiplin, bygningsdel, type tegning og løpenummer.

Bygningsnummer 3 siffer (SSS) Angir hvilket bygg tegningen gjelder, ihht. NMBU bygningsliste.
Etasje 2 siffer / bokstav (SS/US) Angir etasjen tegningen gjelder for, ihht. NMBUs etasjeangivelse.
Disiplin 1 bokstav (B) Angir faggruppe / rådgiver ihht. fagkoder.
Bygningsdelskode 3 siffer (SSS) Spesifikasjon av tegningens innhold
Type tegning fritekst Angir om det er plantegning, snitt, detaljer, eller skjemaer mm.
Løpenummer 3 siffer (SSS) Fortløpende løpenummer
Filendelse .pdf Skal leveres som PDF

Eksempel

031_02_A_200_Plantegning_002.pdf

Dør- og vindusskjemaer

Det skal leveres dør- og vindusskjemaer med merking ihht. tverrfaglig merkesystem. Glassarealer skal spesifiseres i vindusliste. Skjema på lås og beslag leveres med henvisning til riktig dør/vindu i vindusskjema.

Dokumentasjon FDV

All dokumentasjon skal, så langt det er mulig, navngis på følgend måte

Systemnummer 3 siffer (SSS) Angir systemnummer fra bygningsdelstabell på hensiktsmessig nivå for dokumentasjonstypen / innholdet
Teknisk romnummer 8 siffer (SSSSSSSS) Angir bygning, etasje og rom gjennom bruk av teknisk romnummer. For dokumentasjon som går over flere rom og/eller etasjer benyttes tallet 0 på de posisjoner som ikke kan spesifiseres.
Dator for siste revisjon 8 siffer (ÅÅÅÅMMDD)
Beskrivende tekst Fritekst
Filendelse .xxx Skal leveres som PDF og/eller editerbart format. 

Eksempel

364_33100000 _20150123_Produktinfo Ventiler.pdf

Published 28. April 2015 - 11:44 - Updated 11. mai 2015 - 18:10