Løpenummer

Løpenummer rom

Løpenummer for romnavn er fortløpende nummer med 3 siffer og begynner med 001 for hver etasje (000 benyttes ikke). Maksimum 999 rom i en etasje. Startpunktet (første rom i etasjen) skal foregå fra hovedinngangen i bygning, eller inngang som er best egnet, for å så gå mot venstre innover i etasjen.
Man kan bruke løpenummeret på ulik måte avhengig av behov i de enkelte prosjekt.

Kommunikasjonsrom

Det er tatt ut en egen nummerserie for kommunikasjonsarealer. Kommunikasjonsrom (ganger, trapperom, vindfang, heissjekater etc.) skal ligge i 800-serien der første kommunikajonsrommet i etasjen har teknisk romnummer SSSS(U)S801. Det betyr at man kan ha maksimum 99 kommunikasjonsrom i hver etasje.

Tekniske rom

Det er tatt ut en egen nummerserie for tekniske rom. Tekniske rom (tavlerom, aggregatrom, tele, IT etc.) skal ligge i 900-serien der det første tekniske rom i etasjen har romnummer SSSS(U)S901. Det betyr at man kan ha maksimum 99 tekniske rom i hver etasje.

Spesielle rom

Kommunikasjonsrom eller tekniske rom som strekker seg over flere etasjer (for eksempel heissjakter) skal ha samme løpenummer. Hvis mulig brukes 810-serien (810, 811, 812) for denne typen rom. Dette betyr at for eksempel en trapp som streker seg over tre etasjer blir nummerert for eksempel “031U1810” i 1. underetasje, “03101810” i 1. etasje og “03102810” i 2. etasje. Normalt etasjeskille (gulv eller tak) regnes som skille mellom slike rom.

Løpenummer tegninger

Tegningsløpenummer er fortløpende nummer med 3 siffer og begynner med 001 for hver ny type tegning og etasje (000 benyttes ikke).

Published 28. April 2015 - 11:52 - Updated 28. April 2015 - 12:27