Bygninger

Bygningsnavn Bygnings-nummer Bygnings-bokstav Adresse hovedinngang Kart - Google
Laboratoriebygningen, Vollebekk 011 VL
Driftsbygningen, Vollebekk 012 VD
Veksthus, Vollebekk 013 VV
Bolig 014 VB Vollebekk 7
Matfork 021 Osloveien 1 Link
Husdyrfagbygningen 031 H Arboretveien 6 Link
Forteknologibygningen 033 FT
Lager ved forteknologibygningen 034
Fiskelaboratoriet 091
Pelsdyrgården 131
Pelsdyrskur 134
Bolig 175 Hønsestigen 1 og 3
176
Låven, Kjerringjordet 191
Hydrohuset 193
Skoglysimeterlaboratorie 195
Parkgården 261 Johan L. Hirsch vei 5 Link
Økonomibygningen 271 Universitetstunet 2 Link
Tivoli 281 Universitetstunet 1 Link
Cirkus 291 Universitetstunet 3 Link
Urbygningen 301
Tårnbygningen 311
Lindemannshuset 321
Palmyra 322
Bolig 323 Fougnerbakken 19
Skoggården 324
Garasje ved Skoggården 325
Verkstedbygningen 331 Åkebakkveien 5 Link
Vaktmesterbolig 333
Isotoplabben 351
Jordmottaket 351
Jordfagbygningen 351
Mellombygget 352
Sagabygget 353
KA-bygningen 361
Smia 371
Posthuset 381
Stallmesterboligen 382 Høgskolevein 1 Link
Trillinghusene, Nordstue 383 Høgskoleveien 3a
Trillinghusene, Midtstua 384 Høgskoleveien 3b
Trillinghusene, Sørstua 385 Høgskoleveien 3c
Bua 388
Vitenparken 391
Meieribygningen 451
Varmesentralen 452
Palasset 453
Bioteknologibygningen (BTB) 454
Stabburet 455
Meierimuseet 461 Kirkevein 2 Link
GG-hallen 481
Bue Storebrand 482
Aud Max 501
Studentsamfunnet 502
Tekniske Fag (TF) 511
Tekniske Fag (TF), Fløy 2 512
Tekniske Fag (TF), Fløy 3 513
Tekniske Fag (TF), Fløy 4 514
Tekniske Fag (TF), Fløy 5 515
Tekniske Fag (TF), Skur 1 516
Tekniske Fag (TF), Skur 2 517
Tekniske Fag (TF), Skur 3 518
Damgården 531
Uthus, Damgården 532
Fellesbygget 533
Sørhellinga 551
Lager, Sørhellinga 552
Komandanten 571
Lusitania 581
Thorsrudgården 601
Senter for klimaregulert forskning (SKP) - hovedbygning 611

Veksthus nr. 9

612
Veksthus nr.7 613
Vekstkabinettet 621
Fruktlageret 622
Fruktkonserveringa 631
Planteskolen 641
Veksthus, planteskolen 642
643
Botanisk klimalaboratorium 651
Kirkejordet sør 661
662
Garasjebygg Kirkejordet nord 671
Håkonshallen 672
Veksthuset 673
Ormen Lange 674
Akropolis 676
Kirkejordet nord 681
682
701
Biavlsbygningen 702
Gefo-huset 703
Driftsbygningen 704
Pumpehuset 705
Uthus, Norderås 706
Veksthuset, Norderås 711
Laboratoriebygningen, Norderås 712
Forskningsbygningen, Norderås 713
Frydenhaug 721
Speiderhuset 723
Administrasjonsbygningen 731
Traktorgarasjen 733
Småfefjøset 734
Grisehuset 735
Kalvefjøset 741
Stoffskiftelaboratoriet 742
Oppdrettsfjøset 744
Fôrsentralen 745
Melkekufjøset 746
Einarstua 751
Årungen pumpestasjon 771
Gjøselkum 781
Garasje 782
Rugeriet 786
Minkhuset 787
Kyllinghuset 789
Sommerfjøset 791
Meteorologisk feltmålestasjon 801
Published 28. April 2015 - 10:38 - Updated 23. oktober 2015 - 10:48