Bruk av kravspesifikasjonen

Organisasjon og ansvar

I alle prosjekter som utføres for NMBU skal prosjekterende utnevne en navngitt ansvarlig for prosjekteringsgrunnlag, og en for FDV-dokumentasjon. Utpekt person har ansvaret for at underlag oversendt NMBU følger spesifikasjonene i dette dokumentet, og ev. andre dokument som ligger til grunn for utførelse av oppdraget. Det forventes at behov for endringer eller avvik meldes fra i tilbudsgrunnlag, eller seinest 3 uker etter signert kontrakt.

Hvert prosjekt skal ha utarbeidet en oversikt over involverte ansvarspersoner. Informasjon tilsvarende “Vedlegg 2 – Prosjektorganisasjon og ansvarsroller ved bygg- og anleggsarbeider ved NMBU” skal gjøres tilgjengelig.

Published 10. April 2015 - 14:47 - Updated 23. mai 2017 - 19:22