Innledning

Innledning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har som bygningseier og forvalter behov for størst mulig grad av standardisering ved gjennomføring av byggeprosjekter. Universitetet har gjennom flere år utarbeidet standarder på ulike områder og et av formålene med denne kravspesifikasjonen er å samle og bygge videre på disse.

Dokumentet skal sikre at universitetets standarder blir brukt gjennomgående slik at både prosjektering, overlevering og videre drift av byggene kan utføres på en mest mulig effektiv måte.