Krav til FDV-informasjon

Krav til FDV-informasjon

Dette avsnittet behandler hvordan som-bygget-dokumentasjon skal leveres. Her beskrives de krav som alle aktører som utarbeider modellgrunnlag eller tegninger for prosjektet skal oppfylle. Det defineres hvordan informasjon fra byggefasen skal overføres, slik at NMBU har mest mulig strukturert informasjon tilgjengelig ved overtakelse av bygget, slik at overføring av informasjon til Universitetets forvaltningssystem er mulig.