Bygg- og anleggsprosjekter

Namngiving på veg, bygningar og rom ved NMBU

Namngiving på veg, bygningar og rom ved NMBU

NMBU har ein stor campus, med mange bygningar, mange vegar, plassar og rom. Det blir bygt framleis ny og endring i campusstrukturen gjer at vi må rydje litt i namnsetjing på vegar. Derfor har det vore viktig å få skrive ned retningslinjer for namnsetjing. Retningslinjene og ansvarforhold er skildra i denne artikkelen.