Aktuelt

Eiendomsavdelingens arbeid og fokus i 2020

Eiendomsavdelingens arbeid og fokus i 2020

  • Eiendomsavdelingen (EIA) er sammensatt av flere avdelinger, som jobber med ulike områder og har ansvaret for organisering og ledelse av teknisk drift, service, renhold, vedlikehold og teknisk og funksjonell oppgradering (Facility-Management), iverksetting av større prosjekter og eiendomsutvikling. EIA gir her en oversikt hva det arbeides med, status på pågående og planlagte arbeid i 2020.
Prioriterte oppgåver i Eigedomsavdelinga sommar og haust 2019

Prioriterte oppgåver i Eigedomsavdelinga sommar og haust 2019

Som i dei fleste andre avdelingane ved NMBU, er det stor aktivitet i eigedomsavdelinga. Det meste av tid og ressursar går til ordinær drift og service samt oppfølging av Campusplanen og førebuing av overtaking av Veterinærbygningen. 

Nye stillinger ved NMBU/Eiendomsavdelingen

Nye stillinger ved NMBU/Eiendomsavdelingen

Grip sjansen til å kunne være med å gjøre en forskjell! Det er mange nye stillinger ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet. Sjekk arbeidsområder og oppgaver i stillingsannonsene.

Offisiell opning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Offisiell opning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Tysdag den 4. september er alle velkomne til den offisielle opninga av Fløy 1 i TF-kvartalet. Den markerer avsluttinga på ei gjennomgripande rehabilitering, både innvendig og utvendig av dette ikonet av ei kontorbygning frå 1960-talet.

 

 

Små prosjekt sommer 2018

Små prosjekt sommer 2018

Sommaren er tid for å måling og reparasjonar. EIA har hatt fleire mindre prosjekt også denne sommaren

Rekonstruksjon av Hirsctrappen

Rekonstruksjon av Hirsctrappen

I 2015-2016 ble Urbygningen totalrehabilitert. I forbindelse med dette ble det gjort en oppgradering av det fredede parkanlegget foran Urbygningen. Det største og mest synlig tiltaket var rekonstruksjon av Hirschtrappen.

Eigedomsavdelinga sine prosjekt i 2018

Eigedomsavdelinga sine prosjekt i 2018

I 2018 blir fleire store prosjekt ferdigstilte samtidig som ein startar å planleggje nye. Det skjer mykje på NMBU sin campus for tida.

Eigedomsavdelinga flytter ut av Verkstedsbygningen februar 2018

Eigedomsavdelinga flytter ut av Verkstedsbygningen februar 2018

I februar 2018 flytter eigedomsavdelinga ut av Verkstedsbygningen. Statsbygg skal rive denne for å gi plass til Fellesbygget. Eigedomsavdelinga vil frå februar vere lokalisert i minst 7 bygningar.

Eigedomsavdelinga tek i bruk Neste Steg Bygg21

Eigedomsavdelinga tek i bruk Neste Steg Bygg21

Bygg21 er eit uavhengig forum, skapt for å realisere  bygg- og eigedomsnæringa sitt potensiale for produktivitet og berekraft. Målet er 20% lågare kostnadsnivå innan 2020 og auka berekraft i alle nye bygg. 

Sider