Aktuelt

Prioriterte oppgåver i Eigedomsavdelinga sommar og haust 2019

Prioriterte oppgåver i Eigedomsavdelinga sommar og haust 2019

Som i dei fleste andre avdelingane ved NMBU, er det stor aktivitet i eigedomsavdelinga. Det meste av tid og ressursar går til ordinær drift og service samt oppfølging av Campusplanen og førebuing av overtaking av Veterinærbygningen. 

Nye stillinger ved NMBU/Eiendomsavdelingen

Nye stillinger ved NMBU/Eiendomsavdelingen

Grip sjansen til å kunne være med å gjøre en forskjell! Det er mange nye stillinger ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet. Sjekk arbeidsområder og oppgaver i stillingsannonsene.

Offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Tirsdag den 4. september er alle velkomne til den offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet. Den markerer avslutningen på en omfattende rehabilitering, både innvendig og utvendig av dette ikonet av en kontorbygning fra 1960-tallet.

Små prosjekt sommer 2018

Små prosjekt sommer 2018

Sommaren er tid for å måling og reparasjonar. EIA har hatt fleire mindre prosjekt også denne sommaren

Rekonstruksjon av Hirsctrappen

Rekonstruksjon av Hirsctrappen

I 2015-2016 ble Urbygningen totalrehabilitert. I forbindelse med dette ble det gjort en oppgradering av det fredede parkanlegget foran Urbygningen. Det største og mest synlig tiltaket var rekonstruksjon av Hirschtrappen.

Eigedomsavdelinga sine prosjekt i 2018

Eigedomsavdelinga sine prosjekt i 2018

I 2018 blir fleire store prosjekt ferdigstilte samtidig som ein startar å planleggje nye. Det skjer mykje på NMBU sin campus for tida.

Eigedomsavdelinga flytter ut av Verkstedsbygningen februar 2018

Eigedomsavdelinga flytter ut av Verkstedsbygningen februar 2018

I februar 2018 flytter eigedomsavdelinga ut av Verkstedsbygningen. Statsbygg skal rive denne for å gi plass til Fellesbygget. Eigedomsavdelinga vil frå februar vere lokalisert i minst 7 bygningar.

Eigedomsavdelinga tek i bruk Neste Steg Bygg21

Eigedomsavdelinga tek i bruk Neste Steg Bygg21

Bygg21 er eit uavhengig forum, skapt for å realisere  bygg- og eigedomsnæringa sitt potensiale for produktivitet og berekraft. Målet er 20% lågare kostnadsnivå innan 2020 og auka berekraft i alle nye bygg. 

Arbeidet med NMBU sin Campusplan i 2018

Arbeidet med NMBU sin Campusplan i 2018

NMBU sin Campusplan skal vedtakast i universitetsstyret i slutten av april. Den har ein stram framdriftsplan, med høring og presentasjon på mange ulike møte.

Sider