Aktuelt

Smart Campus-prosjektet har starta opp og kjernegruppa i prosjektet er på plass

Smart Campus-prosjektet har starta opp og kjernegruppa i prosjektet er på plass

Prosjektet skal utgreie høva for «smarte bygg»- og «smarte nabolag»-løysingar for Campus Ås. 

Godkjente planar for Vannsenter på campus Ås

Godkjente planar for Vannsenter på campus Ås

I fleire år har det vore jobba med etablering av eitt «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur» på Ås.  Nå er rammesøknaden godkjent av Ås kommune.

Eigedomsavdelinga har langsiktige bustadprosjekt i parken

Eigedomsavdelinga har langsiktige bustadprosjekt i parken

  • Tomas Høglund starta som gartnar i Eiendomsavdelingen ved NMBU våren 2021 og la merke til at det var ein del gamle fuglekasser i parkområdet. Han såg nok litt ekstra etter slike kasser, fordi han er fugleentusiast, har vore medlem av ei fugleforeining og jobba med dette i Sverige.
EIA har fått Enova-støtte til prosjektet Smart Campus

EIA har fått Enova-støtte til prosjektet Smart Campus

«Smart Campus»-prosjektet er i dag (26.08.21) tildelt Enova-støtte på 1 million norske kroner til gjennomføring av forprosjekt.

Ta sykkelen fatt

Ta sykkelen fatt

Sykkel er eit godt transportmiddel på korte og lengre distansar, men sparkesykkelen har vunne kappløpet i media denne sommaren. Ulike firma har plassert ut sparkesyklar i Ski, men førebels ikkje i Ås.

Innmelding av funn av døde fugler på campus

Innmelding av funn av døde fugler på campus

Det er igjen en oppblomstring av fugleinfluensa i Viken. Derfor ønsker Mattilsynet informasjon om døde fugler og har råd om hvordan de døde fuglene skal håndteres.

Pionane si tid er ikkje forbi

Pionane si tid er ikkje forbi

I vår og sommar har det vore stor aktivitet i området ved viftebeda. I periodar har pionane vore borte. No er dei tilbake, godt støtta i nye dekorative stativ i stål.

Koro lager skilt og digitale løsninger for informasjon om kunsten i Uraksen

Koro lager skilt og digitale løsninger for informasjon om kunsten i Uraksen

I forbindelse med det store byggeprosjektet, som gir plass til Veterinærinstituttet og Veterinæshøgskolen på Campus Ås, har Koro hatt et stort kunstprosjekt. Mange av kunstverkene er plassert ute i parken og i skogen rundt. I løpet av første uke i juli starter arbeidet med skilting av kunstverkene, så når skiltingen er på plass, kan man på egenhånd vandre, nyte og lære.

Flislageret, ein liten bygning i ein stor park

Flislageret, ein liten bygning i ein stor park

Dei siste åra har det skjett store endringar i området bak Urbygningen.  Fyrst blei gardsbygningane, som blei kalla Sus Scrofa riven for å gi plass til SVAS sitt fjernvarmeanlegg. Deretter reiv Statsbygg dei fleste bygningane til Senter for husdyrforsøk, fleire utleigebustader til tilsette og bygningen som huste Åkebakke barnehage. 

Studentar frå TBA 261/262 byggjer trebryggje i Lille Årungen i Uraksen

Studentar frå TBA 261/262 byggjer trebryggje i Lille Årungen i Uraksen

I det flotte nye parkanlegget nord for Urbygningen legg studentane igjen eit synleg studieprov. Dei har i løpet av året, i emna TBA 261 Bygningsplanlegging II vår 2021, samt TBA 262 Bygningsplanlegging II Bygging juni 2021, planlagt og prosjektert eit viktig element i dammen som blir kalla Lille Årungen, i Uraksen.

Sider