Aktuelt

Pionane si tid er ikkje forbi

Pionane si tid er ikkje forbi

I vår og sommar har det vore stor aktivitet i området ved viftebeda. I periodar har pionane vore borte. No er dei tilbake, godt støtta i nye dekorative stativ i stål.

Koro lager skilt og digitale løsninger for informasjon om kunsten i Uraksen

Koro lager skilt og digitale løsninger for informasjon om kunsten i Uraksen

I forbindelse med det store byggeprosjektet, som gir plass til Veterinærinstituttet og Veterinæshøgskolen på Campus Ås, har Koro hatt et stort kunstprosjekt. Mange av kunstverkene er plassert ute i parken og i skogen rundt. I løpet av første uke i juli starter arbeidet med skilting av kunstverkene, så når skiltingen er på plass, kan man på egenhånd vandre, nyte og lære.

Flislageret, ein liten bygning i ein stor park

Flislageret, ein liten bygning i ein stor park

Dei siste åra har det skjett store endringar i området bak Urbygningen.  Fyrst blei gardsbygningane, som blei kalla Sus Scrofa riven for å gi plass til SVAS sitt fjernvarmeanlegg. Deretter reiv Statsbygg dei fleste bygningane til Senter for husdyrforsøk, fleire utleigebustader til tilsette og bygningen som huste Åkebakke barnehage. 

Studentar frå TBA 261/262 byggjer trebryggje i Lille Årungen i Uraksen

Studentar frå TBA 261/262 byggjer trebryggje i Lille Årungen i Uraksen

I det flotte nye parkanlegget nord for Urbygningen legg studentane igjen eit synleg studieprov. Dei har i løpet av året, i emna TBA 261 Bygningsplanlegging II vår 2021, samt TBA 262 Bygningsplanlegging II Bygging juni 2021, planlagt og prosjektert eit viktig element i dammen som blir kalla Lille Årungen, i Uraksen.

Rehabilitering av fasade BTB (Bioteknologibygningen)

Rehabilitering av fasade BTB (Bioteknologibygningen)

En totalrehabilitering av fasade mot sør i Bioteknologibygningen (BTB) skulle vært gjennomført i 2020, men på grunn av Covid og en stram tidsplan ble det utsatt til 2021. En totalrehabilitering av den ca. 20 år gamle fasaden er nødvendig da dårlig arbeid under oppføring har medført vannlekkasjer som har gjort at fuktighet har trukket inn i veggkonstruksjonen. Fuktigheten har igjen ført til muggsopp, råteskader og et yrende biologisk mangfold. Dette har gitt dårlig innemiljø og helseplager for de ansatte.  

Fakta og framdrift for rehabilitering og tilbygg KA - bygningen

Fakta og framdrift for rehabilitering og tilbygg KA - bygningen

Det er nå startet graving og satt opp byggegjerde rund KA-bygningen i Elisabeth Stephansens vei. Arbeidet vil pågå til sommeren 2022

Rehabilitering av Storebrand

Rehabilitering av Storebrand

Idrettsanlegget Storebrand skal rehabiliteres. Etter grundig prosjektering og forarbeid er det nå klart for den fysiske gjennomføringen.

Eiendomsavdelingens arbeid og fokus i 2020

Eiendomsavdelingens arbeid og fokus i 2020

  • Eiendomsavdelingen (EIA) er sammensatt av flere avdelinger, som jobber med ulike områder og har ansvaret for organisering og ledelse av teknisk drift, service, renhold, vedlikehold og teknisk og funksjonell oppgradering (Facility-Management), iverksetting av større prosjekter og eiendomsutvikling. EIA gir her en oversikt hva det arbeides med, status på pågående og planlagte arbeid i 2020.
Prioriterte oppgåver i Eigedomsavdelinga sommar og haust 2019

Prioriterte oppgåver i Eigedomsavdelinga sommar og haust 2019

Som i dei fleste andre avdelingane ved NMBU, er det stor aktivitet i eigedomsavdelinga. Det meste av tid og ressursar går til ordinær drift og service samt oppfølging av Campusplanen og førebuing av overtaking av Veterinærbygningen. 

Sider