Forskningsdata

NMBUs retningslinjer for håndtering av forskningsdata er i tråd med den nasjonale strategien. Dette innebærer blant annet at forskningsdata så langt det er mulig skal gjøres åpent tilgjengelige for gjenbruk og videreformidling.

Forskere ved NMBU kan benytte NMBU Open Research Data for åpen arkivering av forskningsdata. Arkiverte datasett tildeles en DOI, og versjonskontroll sørger for at alle endringer registreres og synliggjøres.

Universitetsbiblioteket står for den daglige forvaltningen av arkivet, inkludert vurdering av alle datasett før publisering, og er behjelpelig med veiledning. Ta kontakt med oss på open-data@nmbu.no, så finner vi ut om vår arkivløsning passer for deg.

Mer om forskningsdata ved NMBU

Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata

Published 21. mars 2019 - 13:22 - Updated 17. juni 2019 - 11:31