StudieStartUndersøkelsen

Av Eivind Norum

Ble du student ved NMBU i 2023? Delta i Studiestartundersøkelsen.
Illustration Foto: Illustrasjon

Er du førsteårsstudent?
NMBU gjennomfører en kort spørreundersøkelse blant førsteårsstudenter på bachelor- og masterprogram. I undersøkelsen om studiestart prøver vi å bli bedre kjent med deg som student og hvordan du opplevde det første semestret ved universitetet. Undersøkelsen pågår mellom 23. januar og 13. februar.

NMBU jobber aktivt med å øke studiekvaliteten på studieprogrammene våre. I dette arbeidet har du som student en helt sentral rolle. Vi trenger dine opplevelser og gode innspill for å øke studiekvaliteten. 

Undersøkelsen sendes til deg på din NMBU e-post adressen den 23. januar. Lenken i e-posten er personlig, og du kan kun svare via denne lenken. Du har også fått en sms med en påminnelse om å sjekke din epost og svare på undersøkelsen.

Vi trenger din deltagelse

Vi håper du gir oss ditt samtykke og deltar i undersøkelsen. Ditt bidrag og resultatene fra undersøkelsen vil gi oss viktig kunnskap for å videreutvikle utdanningstilbudet ved universitetet.

Svar så raskt du kan

Vi hadde satt stor pris på om du besvarer undersøkelsen så fort som mulig, og helst innen en uke.   

Samtykke, anonymitet og GDPR 

Vi behandler opplysningene om deg konfidensielt. Mer informasjon om undersøkelsen, samtykke, anonymitet og GDPR kan du lese på NMBUs nettsider.


Ny student høsten 2023? Delta i Studiestartundesøkelsen
Ny student høsten 2023? Delta i Studiestartundesøkelsen Foto: Tommy Normann

Fakta

Les mer om GDPR og informasjonen som samles inn i undersøkelsen.

Information about the survey in English

Publisert - Oppdatert

Del på