Handelshøyskolen tilbyr internships på bachelor og masternivå

Av Benedikte Merete Markussen

Kobling mellom studiene og næringslivet er viktig.
Kobling mellom studiene og næringslivet er viktig.Foto: Shutterstock

Handelshøyskolen er opptatt av tett kobling til næringslivet og arbeidslivsrelevans gjennom studiene. Et internship gir studenter en unik mulighet til å prøve ut sin faglige kompetanse i en relevant virksomhet. 

Handelshøyskolens fagområder gir allsidige internships innen både gründerskap og etablerte virksomheter, i privat og offentlig sektor. Flere av internshipene gir studenter mulighet til å bruke sin kompetanse for å løse ulike behov innen miljø, klima, innovasjon og bærekraft.

Et internship er et emne der studentene skal arbeide med konkrete problemstillinger som er med på å løse en virksomhets reelle behov. Studenter bidrar med sin oppdaterte, faglige kompetanse fra sine studier. Internships kan velges som en integrert del av studiet og gir studiepoeng. Studenter på master har mulighet til å finne virksomhet selv eller søke på stillinger som tilbys av våre partnervirksomheter.

Høsten 2023 gjennomfører vi en pilot hvor studenter på bachelor økonomi og administrasjon tilbys en mulighet for å ta internship som et valgfritt emne. Vi ser verdien av at våre dyktige bachelorstudenter også får muligheten til å prøve ut sin kompetanse i praksis, spesielt innen bærekraftsrelaterte problemstillinger. 

Josefine student

- Vi får mulighet til å benytte ferdigheter og kompetanse vi har opparbeidet oss i løpet av studiene. Vi får arbeide kreativt, tilnærme oss kunnskap som man nødvendigvis ikke ville fått på skolebenken og få verdifull erfaring som kan benyttes videre i arbeidslivet og i jobbsøking. Alt dette samtidig som man får studiepoeng! Et internship-program vil styrke NMBU sin utdanningsprofil og hjelper studentene med å få en fot innenfor næringslivet, tidlig i studieløpet.

Josefine Bragge, klassetillitsvalgt 3.året bachelor i økonomi og administrasjon

Josefine Bragge er klassetillitsvalgt og begynner til høsten siste året på bachelor i økonomi og administrasjon. Kullet hennes er det første som får mulighet til intership som en del av bachelorgraden, noe hun ser på som veldig positivt.

Satsingen på internship er viktig for å styrke studieprogrammenes relevans til næringslivet. Stillingsbeskrivelsene fra bedriftene er tilpasset innholdet i studiet, slik at studenten får anvende sin fagkunnskap i internshipet. Mange av bedriftene har etterspurt kompetanse innen bærekraft, på bakgrunn av NMBUs og Handelshøyskolens bærekraftsprofil.

Elisabeth Vale Opdal

- Vi synes internship satsningen gir oss tilgang til interessante kandidater fra Handelshøyskolen NMBU med emner innen miljø og bærekraft i sin mastergrad.

Elisabeth Vale Opdal, HR Manager RSM og NMBU-alumn

marit_olstad_intern

- For meg var internshipet i RSM en drømmestilling da jeg fikk mulighet til å utvikle min faglige interesse for rådgiving, samt min samfunnsinteresse for bærekraft og miljø i et kunnskapsrikt miljø. Internshipet har bidratt til at jeg har fått tilbud om jobb i RSMs M&A Transaction Services avdeling etter mastergraden.

Marit Irene Olstad, RSM og student på Master i Økonomi og administrasjon.

Studieprogrammene

- Bachelor Økonomi og administrasjon

- Master Økonomi og administrasjon

- Bioøkonomi - Biobasert verdiskapning og forretningsutvikling

- Entreprenørskap og Innovasjon

- Applied Economics and Sustainability

representerer en faglig bredde som gir mulighet for svært varierte internships. En fellesnevner, er at studenter bidrar med unik faglig kompetanse fra studiene for å løse bærekraftsrelaterte problemstillinger.

Er du 2.årsstudent på Bachelor Økonomi og administrasjon eller 1.års student på master ved Handelshøyskolen NMBU og ønsker mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen? Ta kontakt med studierådgiver Judith Marie Holter på studieveileder-hh@nmbu.no

Internship som valgfritt emne tilbys for studenter på bachelor økonomi og administrasjon 3.år høst og studenter på master 2.år høst. 

Eksempler på internships

Studentene våre har relevante internships i spennende bransjer, her er noen eksempler:

Virksomhet: Miljøstiftelsen ZERO
Oppdrag: Analyse rundt bruk av bærekraftig biomasse i nullutslippsamfunnet.

Virksomhet: Lindum AS
Oppdrag: Bygge beslutningsgrunnlag for satsning og strategi rundt biorest som handelsvare.

Virksomhet: RENAS AS
Oppdrag: Bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for investeringer av ny gjenvinningsteknologi for enkelte kritiske metaller.

Virksomhet: Becour
Oppdrag: Collect and analyse market information and data in parts of the renewable energy industry.

Publisert - Oppdatert

Del på