NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Av Solveig Fossum-Raunehaug

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forskningsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og har søknadsfrist 15. desember. Les mer om utlysningen her.

Om ordningen

NMBUs interne midler til forskningsinfrastruktur skal både skal benyttes til basisutstyr samt støtte til større forskningsinfrastrukturplattformer av strategisk interesse. NMBU har derfor valgt å etablere et veikart for strategisk viktig forskningsinfrastruktur - NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer. Utstyrsplattformer som får slik status vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to påfølgende år.

Det er en forventning at NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer søker om støtte til videre oppbygging fra Forskningsrådets Nasjonal satsing på INFRASTRUKTUR, EU eller andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Utlysning for 2023

  • Utlysningstekst
  • Søknadsskjema (vedlegg 1)

Finn dokumentene her:  https://nmbu.public360online.com/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?module=Document&subtype=2&recno=715870&VerID=653460

For å få tak i word dokumentene i denne lenken trykker du på "de tre prikkene" rett til høyre for pdf dokumentet, gå til "Vis versjonshistorikk" og velg siste versjon av word dokumentet.

SØKNADSFRIST: 15. desember 2022 ved å laste opp søknad i ref 22/04337

Prosess og saksgang

  • Søknaden må støttes av dekan(er) og eventuelt senterleder ved Senter for husdyrforsøk (SHF) og/ eller Senter for klimaregulert planteforskning (SKP).
  • Søknaden sendes direkte til Forskningsavdelingen via opplastning av søknad i P360 sak (21/04499).
  • Forskningsutvalget anbefaler søknader som får status som "NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer".

  • Rektor vedtar innstillingen fra Forskningsutvalget.

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Fakultet/ senter/ prosjektleder

Prioritet tildeling av interne midler

Membransenter for bærekraftig vann/Membrane Centre for Sustainable Water
REALTEK/ Zakhar Maletskyi
2023-2024
ARISE: Agricultural Robotics and Intelligent Sensing Ecosystem
REALTEK/ Forsker Alex Mason
2023-2024
Historisk arkiv for Norsk Landskapsarkitektur
 LANDSAM / Prof. Annegreth Dietze-Schirdewahn
2022-2023
Waste Valorization for a Sustainable Tomorrow REALTEK/ Prof. Jorge Marchetti
2022-2023
   

Nasjonale forskningsinfrastrukturer 

NMBU koordinator/ partner

Kontaktperson

Nasjonale matpilotanlegg Campus Ås
Koordinator
KBM/ Prof. Siv Skeie
NorBioLab Norwegian Biorefinery Laboratory
Partner
KBM/ Prof. Vincent Eijsink
NAPI - Network of Advanced Proteomics Infrastructure 
Partner
KBM/ forsker Morten Arntzen
BioMedData - an infrastructure for data sharing and management
Partner
BIOVIT/ Dag Inge Våge
NORCRYST - Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium
Partner
 
   

Tidligere strategiske forskningsinfrastrukturer

Fakultet/ senter/ prosjektleder

Prioritet tildeling av interne midler

Field Laboratory for Climate-Smart Soil Management - CSSM

MINA/ forsker Peter Dörsch

2021-2022

Biokjemisk analyse –proteomikk og karbohydrater

KBM/ Vincent Eijsink

2019-2020

Bioraffineringslaboratoriet

KBM/ Bjørge Westereng

2019-2020

Forskningssenter for biomasse

MINA/ Anders Q Nyrud

2019-2020

Landskapslaboratorium

LANDSAM/ Ingrid M Ødegård

2018-2019

BioSpecLab

REALTEK/ Achim Kohler

2018-2019

NMBU biocomputer cluster

BIOVIT/ Dag Inge Våge

2017-2018

Biokjemisk analyse – proteomikk og karbohydrater

KBM/ Vincent Eijsink2017-2018

Plantefenotyping NMBU

BIOVIT/ Odd Arne Rognli

2017-2018

Imaging Center Campus Ås

BIOVIT/ YeonKyeong Lee

2016-2017

Fakta

Kontakt

Solveig Fossum-Raunehaug (Forskningsavdelingen)

Utlysning for 2023 (samme som for 2022)

  • Utlysningstekst
  • Søknadsskjema (vedlegg 1)

For å få tak i word dokumentene i denne lenken trykker du på "de tre prikkene" rett til høyre for pdf dokumentet, gå til "Vis versjonshistorikk" og velg siste versjon av word dokumentet.

SØKNADSFRIST: 15. desember 2022 ved å laste opp søknad i ref 22/04337

Tidligere utlysninger

For 2022: ref 21/04499

For 2021: ref 20/02940

For 2020: ref 19/03560

For 2019: ref 18/04070

Les mer her om utlysning av interne midler til avansert vitenskapelig utstyr.

Utlysning i Forskningsrådet

Nasjonal satsing på INFRASTRUKTUR

Publisert - Oppdatert

Del på