Open Access

Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Her finner du informasjon om Gull Open Access (inklusive oversikt over OA-tidskrift/ publiseringskanaler), Grønn Open Acess og Hybridpublisering, og OpenAIRE (EU nettverk for Open Access politikk).

 

 

Open Access

Hva er Open Access?

Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Dette oppnås enten ved:

1. "Gull" Open Access - publisering i Open Access-tidsskrifter

Forfatteren av et vitenskapelig arbeide bestemmer selv om han/ hun vil publisere sitt arbeide i et Open Access tidsskrift. Dette koster mellom 10-20 000 NOK (publiseringsavgift) og gir fri bruksrett for alle til det vitenskapelige arbeidet. Utgiftene til publisering i Open Access-tidsskrifter kan ved søknad dekkes gjennom NMBUs publiseringsfond. Les mer om NMBUs publiseringsfond her og oversikt over OA-publiseringskanaler 2016 (xlsx).

eller

2. "Grønn" Open Access - egenarkivering i åpne institusjonelle publiseringsarkiv.  

"Grønn" Open Access (Green Open Access) betyr at publiserte forskningsresultater gjøres tilgjengelig på nett gjennom opplasting og egenarkivering i åpne institusjonelle publiseringsarkiv.  NMBUs åpne publiseringsarkiv heter Brage. Les mer om Brage her.

eller

3. Hybridpublisering 

Et vitenskapelig arbeide publiseres i et abonnementstidskrift. Forfatteren kan deretter "frikjøpe" det vitenskapelige arbeidet gjennom en publiseringsavgift. Utgiftene til hybridpublisering i dekkes IKKE gjennom NMBUs publiseringsfond. 

Hvorfor Open Access?

Hovedargumentet for Open Access er at resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig. Mesteparten av dagens forskningslitteratur publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter, som gjør at tilgangen begrenses av betalingsbarrierer. Det er i dag bred enighet om at Open Access vil kunne bidra til å effektivisere forskningen, og samtidig stimulere kunnskapsøkonomien ved å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur.

Forskningsfinansierende aktører, som EU-kommisjonen eller de nasjonale forskningsrådene i en rekke land, krever at resultater fra forskningen de finansierer skal gjøres åpent tilgjengelig. Norske myndigheter har gitt sin prinsipielle tilslutning til Open Access i de to siste forskningsmeldingene (senest Meld. St. 18 (2012-2013), Lange linjer – kunnskap gir muligheter).

Norges Forskningsråd krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. Alle artikler med slik finansiering skal arkiveres i institusjonens åpne publiseringsariv (egenarkiveres). 

Forskernes rett til selv å velge publiseringskanal for egne vitenskapelige resultater er et viktig aspekt ved den akademiske friheten. Men forskere har også en akademisk forpliktelse til å publisere på en slik måte at fagfellesskapet og allmennheten enkelt får tilgang til disse resultatene. Forskningsrådet oppfordrer derfor forskere som mottar midler om å velge tidsskrift med åpen tilgang (Open Access).

Open Access i EU:

OpenAIRE er et nettverk av ulike aktører som støtter Open Access politikk. OpenAIRE støttes gjennom FP7 og tar sikte på å være akademisk kommunikasjonsknutepunkt og tilby tjenester til europeiske organer. 

Se mer informasjon om journaler som støttes av FP7 post-grant open access pilot.

 

Published 21. mars 2014 - 10:31 - Updated 2. januar 2017 - 9:21