Parkering

Her finn du parkeringsinformasjon for ansatte ved NMBU og campusinstittusjonene.

Parkering for gjester til campus Adamstuen
Det er skilta egne plasser for gjester ved bygg 12, sjå parkeringskart. Det er ikke påkrevd med oblat eller parkeringsbevis for å stå på disse plassene. Parkering er forbudt mellom kl. 24.00-06.00 alle dager.
Det er skilt med parkeringsvilkåra ved innkøyringane. Reguleringa på området gjeld heile døgnet, alle dagar.

Parkering for gjester til campus Ås

Gjester må parkere på gjesteparkeringsplasser frå kl 08.00 til 17.00 alle arbeidsdager og kjøpe billett fra automat (kr 5,- per time).

Fra 9. september blir prisen på gjesteparkeringsplassene kr 10,- pr time med en maks pris på kr 70 pr dag .

 

Dette gjelder gjesteparkering på Eika sportssenter/Damstykket (merket med GG-hallen) og ved Bioteknologibygningen (merktet med Biotek på kartet).  I helger og på offentlige fridager gjelder ikke reservasjonen for ansatteog studenter og da kan alle parkeringsplassar brukes gratis. Maksimal parkeringstid er 24 timar.

INFORMASJON FRA Q- PARK: AimoPark Norway AS (tidligere Q-Park AS) har i de siste dagene blitt gjort kjent med at en av bankene har begynt å avvise betalinger som er foretatt ved bruk av magnetstripe.  Dette som følge av innføringen av nye regler for sikker betaling (EU-direktivet PSD2). 

Derfor har vi imidlertid valgt å blende magnetstripeleseren inntil videre. Kundene vil bli henvist til å benytte kontanter eller betaling via mobiltelefon i denne perioden (ved oppslag på automatene).

 

Parkeringsoversikt september 2019.
Foto
NMBU

Gjesteplasser
Det er gjesteparkering ved Bioteknologibygningen (merket med Biotek på kartet) og Eika sportssenter/Damstykket (merket med GG-hallen). Annen gjesteparkering vil bli skilta særskilt. 

Motorsyklister rådes til å bruke Easypark for å betale på gjesteplassene. Motorsyklistar er selv ansvarlige for at parkeringsbilletten er synleg ved bruk av automaten.

Ankomst til gjesteplasser
Ankomsten til gjesteparkeringsplassen ved Eika sportssenter/Damstykket er skilta i Meierikrysset (Drøbakvegen (Fv. 152) og Herumvegen) Ankomst til gjesteparkering ved Bioteknologibygninga er bare skilta fra Kirkevegen (Fv 56). Fra offentleg veg og fram til parkeringsområdet er begge parkeringsplassane skilta med svart «P» på hvit bakgrunn.
Er det ikke plass på gjesteparkeringen, ta kontakt med driftssenteret ved Eiendomsavdelinga på tlf. 67 23 07 77 for å få hjelp. Åpningstid for driftssenteret kl 0800 til 1500  i perioden fra og med 15. mai til og med 14. september og kl 0800 til 1545  fra 15. september til 14. mai.

Spesielt for gjester til NIBIO og SKP
• NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi, Høgskolevegen 7) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Høgskolevegen 7.
• SKP (Senter for klimaregulert planteforsking, Kirkevegen 16) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Kirkevegen 6 eller ved å bruke billett fra automat på gjesteparkeringen (Bioteknologibygningen eller Damstykket/Eika sportssenter).
• Husdyrfag (Oluf Thesnes veg/Arboretvegen - Registrering i resepsjonen 

Disse parkeringsplassene er reserverte gjester til nemnte institusjoner. Det er viktig å følje skiltingen på stedet.

Hva gjør jeg når gjesteparkeringen er full?
Om gjesteplassen er full, ta kontakt med driftssenteret på tlf. 67 23 07 77, så kan de hjelpe deg videre.

Ladeplassar for gjester
På gjesteparkeringsplassen ved Bioteknologibygninga (BTB) og Eika sportssenter/Damstykket finn du ladeplass for gjester. Se skilting på stedet.

Lading betales med Easy Park-appen.

Jeg er gjest over en lengre periode. Finnes det et alternativ til gjesteparkeringsplassen?
Gjester som trenger gjesteparkeringsplass over lenger tidsrom eller trenger å levere varer kan ta kontakt med vertskapet (fakultetet) for mer informasjon. Det er mulig å få tidsabegrenset elektronisk parkeringstillatelse for å bruke parkeringsplassar for ansatte.

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du kontakte parkering@nmbu.no.
Klager på pålagt kontrollgebyr skal sendes direkte til Q- park i denne linken

 

 

Alf Bjørseth overrekker Alf Bjørseths inspirasjonspris til Thorbjørn Mehl.
Foto
Håkon Sparre

 

 

Published 6. mars 2014 - 7:00 - Updated 3. oktober 2019 - 11:41