Parkering

Her finn du parkeringsinformasjon for ansatte ved NMBU og campusinstitusjonene.

Parkering for gjester til NMBU

Gjester må parkere på gjesteparkeringsplasser (lenke til Mazmap - søk parkering) fra kl 08.00 til 17.00 alle arbeidsdager.  

Gjester betaler for parkeringen via Apco app: Kode 6658 – gjesteparkering 10,- kr pr timen + 2 kr i startgebyr.

  • Appen finner du i Apple store og i google play. Windows-telefoner støttes ikke, de må benytte Nettsiden til Apcoa
  • Billettløse parkeringsautomater der en registrerer registreringsnummeret.

Dette gjelder gjesteparkering på Eika sportssenter/Damstykket og Veterinærbygningen.  I helger og på offentlige fridager gjelder ikke reservasjonen for ansatte og studenter og da kan alle parkeringsplasser brukes gratis. Maksimal parkeringstid er 24 timer. 

Parkeringskart NMBU

Adkomst til gjesteplasser - se Mazmap og søk parkering

Adkomsten til gjesteparkeringsplassen ved Eika sportssenter/Damstykket er skilta i Meierikrysset  langs Drøbakveien (Fv. 152) og Herumveien. Fra Herumveien og fram til parkeringsområdet er det skiltet med svart «P» på hvit bakgrunn.

Adkomsten til gjesteparkering på Hasselbakken er fra Drøbakveien (Fv. 152) med avkjøring i rundkjøring til Oluf Thesens vei - skiltet til NMBU dyresykehuset. Følg veien og ta til venstre på Elizabeths Stephansen vei. Parkeringsområdet ligger på venstre side av veien. Det er også adkomst fra Kongeveien. Ta avkjøringen til Syverudveien mot SHF. Følg veien og ta av til Arboretveien. Følg så denne til Elizabeths Stephansens vei som fører til parkeringsområdet.

Spesielt for gjester til NIBIO,  SKP og husdyrfagbygningen
• NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi, Høgskoleveien 7) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Høgskoleveien 7.
• SKP (Senter for klimaregulert planteforsking, Kirkevegen 16) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Kirkeveien 6.
• Husdyrfagbygningen (Oluf Thesens vei) - Registrering i resepsjonen 

Disse parkeringsplassene er reserverte gjester til nevnte institusjoner/bygning. Det er viktig å følge skiltingen på stedet.

Når gjesteparkeringen er full
Er det ikke plass på gjesteparkeringene, ta kontakt med driftssenteret ved Eiendomsavdelingen på tlf. 67 23 07 77 for å få hjelp. Åpningstid for driftssenteret kl 0800 til 1500  i perioden 15. mai til  14. september og kl 0800 til 1545  fra 15. september til 14. mai. 

Ladeplass for gjester
På gjesteparkeringsplassen ved Damstykket/Eika sportssenter finner du ladeplass for gjester. Se skilting på stedet. Ladingen betales med Apcoa Flow - appen finner du i Apple store og i Google play.  Windows-telefoner støttes ikke, de må benytte Nettsiden til Apcoa

Gjesteparkering over en lengre periode.
Gjester som trenger gjesteparkeringsplass over lenger tidsrom eller trenger å levere varer kan ta kontakt med vertskapet (fakultetet) for mer informasjon. Det er mulig å få tidsbegrenset elektronisk parkeringstillatelse for å bruke parkeringsplasser for ansatte.

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du kontakte parkering@nmbu.no. eller se nettsiden til Apcoa https://apcoasupport.no/

Klager på pålagt kontrollgebyr skal sendes direkte til www.kontrollavgift.no

Published 6. mars 2014 - 7:00 - Updated 28. mars 2022 - 10:56