Parkering

Parkering på campus Adamstuen og campus Ås er kun tillatt på områder som er skiltet/oppmerket. 

Den 1. november trer ny parkeringsløsning på campus Ås i kraft. Fra 1. oktober vil det være mulig å opprette parkeringstillatelse i den nye ordningen.

                   Inntil videre registrerer ansatte seg i den eksisterende ordningen. Det vil ikke være nødvendig for nye studenter eller studenter uten parkeringstillatelse å registrere seg før den nye ordningen er på plass (fra 1. oktober).  
Dette skjer:

  • Alle ansatte og studenter som allerede har opprettet parkeringsavtale vil har gyldig parkeringstillatelse i den gamle parkeringsløsningen fram til 1. november.
  • Studenter kan parkere fram til 1. november uten parkeringstillatelse.
  • Innen 1. november må alle ansatte og studenter opprette ny parkeringsavtale. Det skjer i Q-parks parkerings-app.
  • De som allerede er registrert i Q-parks løsning kan benytte denne brukerkontoen for å opprette ny avtale der ansatt- eller studentnummer skal legges inn (nytt).  
  • Alle uten parkeringsavtale må opprette bruker og parkeringsavtale gjennom Q-parks app (eller nettside).
  • Etter 1. november må alle som benytter parkeringsplasser reserverte ansatte eller studenter ha ny og gyldig parkeringsavtale.  

  Det vil bli sendt ut informasjon og brukerveiledning med e-post i oktober med mer informasjon om den nye parkeringsløsningen.
Fordelen med den nye løsningen er:

  • Alt skjer i en løsning – den vet om du er ansatt eller student (eller har rett til parkere)
  • Alt kan gjøres via app på telefonen (Android og iOS)

Det er ikke kontroll på parkeringsplasser for studenter eller student/ansatt før dette er på plass.

Dette gjelder ikke parkeringsplasser som er tilknyttet SiÅs sine boliger.

Parkering

Her finner du parkeringsinformasjon for ansatte ved NMBU og campusinstitusjoner.

Parkering for gjester til campus Adamstuen
Det er skiltet egen plasser for gjester ved bygg 12, se parkeringskart. Det kreves ikke oblat eller parkeringsbevis for å stå på disse plassene. Parkering er forbudt mellom kl. 24.00-06.00 alle dager.
Det er skilt med parkeringsbestemmelsene ved innkjøringene. Reguleringen på området gjelder hele døgnet, alle dager.

Parkering for gjester til campus Ås

Gjester må parkere på gjesteparkeringsplasser fra kl 08.00 til 17.00 alle arbeidsdager og kjøpe billett fra automat (kr 5,- pr time). Gjesteparkeringen er gratis frem til 1. august 2018. Dette gjelder gjesteparkering på Eika sportssenter/Damstykket (merket med GG-hallen) og ved Bioteknologibygningen (merket med Biotek på kartet).  I helger og på offentlige fridager gjelder ikke reservasjonen for ansatte og studenter og da kan alle parkeringsplasser benyttes gratis. Maksimal parkeringstid er 24 timer.

 

Gjesteplasser
Det er gjesteparkering ved Bioteknologibygningen (merket med Biotek på kartet) og Eika sportssenter/Damstykket (merket med GG-hallen). Annen gjesteparkering vil bli skiltet særskilt. 

Adkomst til gjesteplasser
Adkomst til gjesteparkeringsplassen ved Eika sportssenter/Damstykket er skiltet i Meierikrysset (Drøbakvegen (Fv 152) og Hermumvegen). Adkomst til gjesteparkering ved Bioteknologibygningen er kun skiltet fra Kirkevegen (Fv56). Fra offentlig veg og fram til parkeringsområdet er begge parkeringsplassen er skiltet med svart "P" på hvit bakgrunn.
Er det ikke plass på gjesteparkeringen ta kontakt med driftssenteret ved Eiendomsavdelingen på tel. 67 23 07 77 for å få hjelp. Åpningstid for driftssenteret kl 0800 til 1500 (fredag 0800 – 1300) i perioden fra og med 15. mai til og med 14. september og kl 0800 til 1545 (fredag 0800 – 1300) fra 15. september til 14. mai.

Spesielt for gjester til NIBIO og SKP 
• NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi, Høgskolevegen 7) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Høgskolevegen 7.
• SKP (Senter for klimaregulert planteforskning, Kirkevegen 16) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Kirkevegen 6 eller ved å benytte billett fra automat på gjesteparkeringen (Bioteknologibygningen eller Damstykket/Eika sportssenter).
• Husdyrfag (Oluf Thesnes veg/Arboretveien - Registrering i resepsjonen 

Disse parkeringsplassene er reservert gjester til nevnte institusjoner. Det er viktig å følge skiltingen på stedet.

Hva gjøre jeg når gjesteparkeringen er full?
Hvis gjesteplassen er full, ta kontakt med driftssenteret på tel. 67 23 07 77 så kan de hjelpe deg videre.

Ladeplasser for gjester
På gjesteparkeringsplassen ved Bioteknologibygningen (BTB) og Eika sportssenter/Damstykket finner du ladeplass for gjester. Se skilting på stedet.

Jeg er gjest over en lengre periode. Fins det alternativ til gjesteparkeringsplassen?
Gjester som har behov for gjesteparkeringsplass over lenger tidsrom eller har behov for å levere varer kan ta kontakt med vertskapet (enhet) for mer informasjon. Det er mulig å få tidsavgrenset elektronisk parkeringstillatelse for å benytte parkeringsplasser for ansatte.

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du henvende deg til parkering@nmbu.no.
Klager på ilagt kontrollgebyr skal sendes direkte til Q-park i denne lenken.Published 6. mars 2014 - 7:00 - Updated 21. september 2018 - 7:16