Parkering

Her finner du parkeringsinformasjon for ansatte og studenter.

Parkering for gjester til Campus Adamstuen
Det er skiltet egen plasser for gjester ved bygg 12, se parkeringskart. Det kreves ikke oblat eller parkeringsbevis for å stå på disse plassene. Parkering er forbudt mellom kl. 24.00-06.00 alle dager.
Det er skilt med parkeringsbestemmelsene ved innkjøringene. Reguleringen på området gjelder hele døgnet, alle dager.

Parkering for gjester til Campus Ås

Gjester må parkere på gjesteparkeringsplasser fra kl 08.00 til 17.00 alle arbeidsdager og trekke billett fra automat (gratis). I helger og på offentlige fridager kan alle parkeringsplasser benyttes. Maksimal parkeringstid er 24 timer.

Gjesteplassene kan ikke benyttes av ansatte eller studenter tilknyttet institusjoner på Campus Ås, uavhengig av om kjøretøyet har elektronisk parkeringstillatelse eller ikke.

Gjesteplasser
Det er gjesteparkering ved Bioteknologibygningen (merket med Biotek på kartet) og Eika sportssenter/Damstykket (merket med GG-hallen). Annen gjesteparkering vil bli skiltet særskilt. 

Adkomst til gjesteplasser
Adkomst til gjesteparkeringsplassen ved Eika sportssenter/Damstykket er skiltet i Meierikrysset (Drøbakvegen (Fv 152) og Hermumvegen). Adkomst til gjesteparkering ved Bioteknologibygningen er kun skiltet fra Kirkevegen (Fv56). Fra offentlig veg og fram til parkeringsområdet er begge parkeringsplassen er skiltet med svart "P" på hvit bakgrunn.
Er det ikke plass på gjesteparkeringen ta kontakt med driftssenteret ved Eiendomsavdelingen på tel. 67 23 07 77 for å få hjelp. Åpningstid for driftssenteret kl 0800 til 1500 (fredag 0800 – 1300) i perioden fra og med 15. mai til og med 14. september og kl 0800 til 1545 (fredag 0800 – 1300) fra 15. september til 14. mai.

Spesielt for gjester til NIBIO og SKP 
• NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi, Høgskolevegen 7) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Høgskolevegen 7.
• SKP (Senter for klimaregulert planteforskning, Kirkevegen 6) – Registreringen gjøres elektronisk i resepsjonen i Kirkevegen 6 eller ved å benytte billett fra automat på gjesteparkeringen (Bioteknologibygningen eller Damstykket/Eika sportssenter).
• Husdyrfag (Oluf Thesnes veg/Arboretveien - Registrering i resepsjonen 

Disse parkeringsplassene er reservert gjester til nevnte institusjoner. Det er viktig å følge skiltingen på stedet.

Hva gjøre jeg når gjesteparkeringen er full?
Hvis gjesteplassen er full, ta kontakt med servicetorget på tel. 67 23 00 00 eller driftssenteret på tel. 67 23 07 77 så kan de hjelpe deg videre.

Ladeplasser for gjester
På gjesteparkeringsplassen ved Bioteknologibygningen (BTB) og Eika sportssenter/Damstykket finner du ladeplass for gjester. Se skilting på stedet.

Jeg er gjest over en lengre periode. Fins det alternativ til gjesteparkeringsplassen?
Gjester som har behov for gjesteparkeringsplass over lenger tidsrom eller har behov for å levere varer kan ta kontakt med vertskapet (enhet) for mer informasjon. Det er mulig å få tidsavgrenset elektronisk parkeringstillatelse for å benytte parkeringsplasser for ansatte.

Spørsmål om parkeringsordningen
Har du spørsmål om parkeringsordningen kan du henvende deg til parkering@nmbu.no.
Klager på ilagt kontrollgebyr skal sendes direkte til Q-park i denne lenken.Published 6. mars 2014 - 7:00 - Updated 15. desember 2017 - 9:38