Elbilparkering

På Campus Ås finnes det 36 ladepunkter til lading for gjester, studenter og ansatte. El- eller hybridbiler som ikke har behov for å lade skal bruke vanlige parkeringsplasser for parkering. Adgang til ladeplasser på Campus Ås følger den brukergruppe plassen er reservert til (ansatt, gjest, student, servicebil etc.).

På Campus Adamstuen finnes 9 ladeplasser plassert på østsiden av bygg 10 (teknisk avdeling). 

Elbil-parkering

NMBU

De aller fleste av våre ladeplasser er utstyrt med vanlig stikkontakt, (schuko) som er sikret med 16 ampere. Noen av ladekontaktene er av typen CEE-industri 2/16A. Elbileiere må selv skaffe seg nøkkel eller overgangskabler til de ladeplasser som krever det. Det er vanlig standard nøkkel som passer alle offentlige ladeplasser og som kan bestilles av f.eks. elbilforeningen.

Å tenke på ved lading

Ved lading er det viktig å huske på å avlaste ladekabelen slik at støpselet sitter godt i kontakten. Hvis det er ladeboks på kabelen så er det viktig å sette på en snor eller lignende på denne slik at den kan henges opp separat i en krok. Ellers henger ladeboksen på støpselet så det kommer ut av stilling. Vi har allerede hatt tilfeller av varmegang og brent stikkontakt på grunn av dette.

Vett og etikett ved lading

Det er mange som kjører elbil til og fra Campus Ås og Campus Adamstuen. Til tross for relativt mange ladeplasser opplever mange at de ikke får mulighet til å lade bilen. Vi ber derfor alle om å følge følgende regler ved lading og parkering av elbil:

  • På Campus Ås er ladeplasser til for el- eller hybridbil som lader.
  • På Campus Adamstuen er det kun tillatt å lade rene elbiler.
  • Når bilen ikke lader skal den parkeres på en vanlig parkeringsplass. Noen ladeplasser er beregnet for flere ladebare biler enn det er ladepunkter. Dette for å tilrettelegge for deling av ladeplass uten å måtte flytte bilen.
  • Ikke bruk ladestasjonene hvis du ikke har behov for det. Lading på Campus er et supplement til lading hjemme, ikke en erstatning.
  • Hvis du ikke trenger å lade hele dagen, prøv da å flytte bilen slik at plassen blir tilgjengelig for noen andre med ladebehov.

Det vil aldri bli tilstrekelig med ladeplasser på campus til at alle med elbil kan lade hele dagen. Alle må derfor ta ansvar for en god ladekultur.

Oversikt over ladestasjoner på Campus Ås

Type

Sted

Antall

ladepunkt

Brukergruppe

Tilgang

Kontakt

Ladekapasitet

Ladefart

NMBU

Bygg 10 (Campus Adamstuen)

9

Alle

Ulåst

 

230V 1-fase max 10A

Normal 10A

NMBU

Akropolis

1

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 10A

Normal 10A

NMBU

Akropolis

1

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 10A

Normal 10A

NMBU

Bioteknologibygningen

2

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

Bioteknologibygningen

2

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

Bioteknologibygningen

1

Gjester

Åpen

Hurtiglader

 32A

NMBU

Garasje

2

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

GG-hallen

2

Ansatt og student

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

Husdyrfag

10

Ansatt

Ulåst

CEE-industri 2/16A

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

Meieribygningen

2

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

TF, fløy 1

2

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

TF, fløy 1

2

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

TF, fløy 1

2

Ansatt

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

TF, fløy 5

1

Ansatt

Ulåst

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 10A

Normal 10A

NMBU

TF, fløy 5

1

Ansatt

Adgangskort

Mode 3 type 2

 

16A

NMBU

TF, fløy 5

1

Ansatt

Ulåst

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 10A

Normal 10A

NMBU

TF, Fløy 5

1

Ansatt

Adgangskort

Mode 3 type 2

 

16A

NMBU

Tårnbygningen

2

Servicebil

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

NMBU

Universitetstunet

2

Servicebil

Nøkkel

Schuko CEE 7/4

230V 1-fase max 16A

Normal 16A

 

Utbygging av ladestasjoner

Nye ladeplasser som blir etablert fremover, vil, på grunn av nye forskrifter være utstyrt med en spesiell stikkontakt. Dette er spesielle godkjente industrikontakter som er dimensjonert for å tåle 16 ampere forbruk over tid. Elbileiere som ønsker å benytte disse nye plassene må derfor skaffe seg en overgangskabel (CEE-industri 2/16A til schuko).

Det er pr. idag to plasser med slike industrikontakter på TF-kvartalet utenfor fløy 5.

De to andre ladeplassene på fløy 5 er utstyrt med smart-ladestasjon Mode 3, dette for å teste ut bruk av disse. Disse er utstyrt med Mode 3 type 2 uttak som de aller fleste europeiske elbiler benytter. For å få tilgang til disse, må man benytte sitt ansattkort eller studentkort og sveipe dette foran boksen. Inntil videre er disse innstilt til kun å levere 16 ampere, men her har vi mulighet for å justere opp ladestrømmen hvis det skulle bli slik at NMBU skal tilby hurtiglading senere. Disse ladestasjonene er klargjort for betalingsløsning, dersom det skulle bli aktuelt senere. Elbil-eiere som ønsker å benytte disse ladestasjonene må kjøpe egen ladekabel. Det er den samme kabel som bl.a. kan bukes på nye ladeplasser i Oslo-område.

Det kommer flere ladeplasser med Smart-ladestasjon Mode 3: På ny parkeringsplass Kirkeveien 21, kommer det 10 stk. ladeplasser. Ved P-plass GG-hallen (Damstykket), kommer det også 10 stk. noe ladeplasser med Smart-lader Mode 3. Disse vil være klar til bruk i løpet av september 2016.

Published 11. september 2015 - 13:49 - Updated 19. august 2016 - 15:47