Spesialleveranser

Tekst i kursiv erstattes med relevant mottakerinfo.
Du må ha kontaktperson eller telefonnummer.

Varelevering Rød gård (Arboretveien 51 - 55)

Mottak dyr (Produksjonsdyrklinikken)
Arboretveien 51
1433 Ås

Mottak dyr(Obduksjon)
Varelevering F
Arboretveien 53
1433 Ås

 

Levering fôr og strø (Dyresykehuset Hest)

NMBU – Dyresykehuset Hest
Kontaktperson/ Tlf: 67 23 24 24
Varelevering *
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

NMBU veterinærhøgskolen - Eksbio Gnageravdeling
kontaktperson/telefonnummer
Varelevering C
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Levering Dyr, fôr og strø (Seksjon for eksperimentell biomedisin produksjonsdyr)

NMBU veterinærhøgskolen – Eksbio Produksjonsdyr
Kontaktperson/telefonnummer
Varelevering D
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Levering av fôr og strø (Produksjonsdyrklinikken)

NMBU veterinærhøgskolen – Produksjonsdyr
kontaktperson/telefonnummer
Varelevering E
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Levering av nitrogen eller semin (Ambulatorisk klinikk og besetningsmedisin)

NMBU veterinærhøgskolen – Ambulatorisk Klinikk
Kontaktperson/tlf: 67 23 22 22 
Vareleving E
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Published 4. February 2021 - 13:13 - Updated 22. April 2021 - 13:10