Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

Av Solveig Fossum-Raunehaug

NMBU lyser årlig ut interne midler til avansert vitenskapelig utstyr. Det forutsettes budsjettvedtak i universitetsstyret. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober med søknadsfrist 15. desember. NMBU Forskningsutvalget behandler søknadene i møte i januar/ februar, og endelig tildeling godkjennes av prorektor for forskning og innovasjon. Les mer om utlysningen her.

[TOC]

Om utlysningen

NMBU støtter etablering og oppgradering av avansert vitenskapelig utstyr (basisutstyr) i mellomklassen, fra 0,5-2,5 MNOK:

 • Avansert vitenskapelig utstyr
 • Vitenskapelige databaser og samlinger
 • E-infrastruktur (store beregningsressurser, avanserte lagringssystemer, Grid-infrastruktur, høyhastighetsnettverk og nødvendige støttetjenester)

Fakultetene, Senter for husdyrforsøk (SHF) og Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) kan søke om midler. 

Utlysning for 2023

 • Utlysningstekst
 • Søknadsskjema (vedlegg 1)
 • Fakultetets interne prioritering (vedlegg 2) 
 • Rapport om drift og innkjøp av tidligere tildelt utstyr (vedlegg 3)

Finn dokumentene her: https://nmbu.public360online.com/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?module=Document&subtype=2&recno=714668&VerID=652509

For å få tak i word dokumentene i denne lenken trykker du på "de tre prikkene" rett til høyre for pdf dokumentet, gå til "Vis versjonshistorikk" og velg siste versjon av word dokumentet.

SØKNADSFRIST: 15. desember 2022 ved å laste opp søknader i ref 22/04328

Prosess og saksgang

 • Midler (ca. 7-7,5 MNOK) lyses ut i høstsemesteret (september/ oktober).
 • Hvert enkelt fakultet prioriterer 3-5 søknader ut i fra sine viktigste behov.
 • Fakultetene sender inn sin prioriterte liste via opplastning i P360 til sak 22/04328 innen 15. desember årlig.
 • Senter for husdyrforsøk (SHF) og Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) sender inn sine søknader via opplastning i P360 innen 15. desember årlig.

Tildeling av midler

 • Forskningsutvalget anbefaler fordeling midler basert på søknadene i møte januar/ februar.
 • Prorektor for forskning og innovasjon vedtar tildeling basert på Forskningsutvalgets innstilling.
 • Investeringene skal gjøres i løpet av bevilgningsåret.
 • Enheten som tildeles midler til innkjøp av utstyr er ansvarlig for framtidig praktisk og finansiell drift av utstyrsenheten. 

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer vil få prioritering ved tildeling av interne midler i to år. Slike plattformer kan ikke tildeles midler for mer enn 50% av den totale potten.

Det forutsettes at dekanene kontinuerlig arbeider med å holde investeringsplanene oppdatert og fremskaffe de prioriterte utstyrsbehovene i samarbeid med sine forskergrupper og forskningsledere.

Fakta

Kontakt:

Solveig Fossum-Raunehaug (Forskningsavdelingen)

Utlysning for 2023:

 • Utlysningstekst
 • Søknadsskjema (vedlegg 1)
 • Fakultetets interne prioritering (vedlegg 2) 
 • Rapport om drift og innkjøp av tidligere tildelt utstyr (vedlegg 3)

Finn dokumentene her: https://nmbu.public360online.com/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?module=Document&subtype=2&recno=714668&VerID=652509

For å få tak i word dokumentene i denne lenken trykker du på "de tre prikkene" rett til høyre for pdf dokumentet, gå til "Vis versjonshistorikk" og velg siste versjon av word dokumentet.

SØKNADSFRIST: 15. desember 2022 ved å laste opp søknader i ref 22/04328

Les mer her om NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer.

Tidligere utlysninger:

Publisert - Oppdatert

Del på